Mobilen revolutionerer shopper adfærden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Først havde brands magten. Så tog retailerne kontrollen. Nu tager forbrugerne magten over indkøbs-øjeblikket bevæbnet med en mobil i hånden.

Sandhedens øjeblik for mange brands findes, når forbrugerne står i butikken og skal træffe en beslutning. ZMOT (Zero Moment of Truth) kalder mediabureauet IUM det – og det er et øjeblik som lige nu gennemgår betydelige forandringer.

Det er konklusionen af de første resultater af to analyser – dels et nordisk studie i shopper-adfærd, som er lavet sammen med IPG Mediabrands og Google og dels IUMs Retail Buying Study 3.0. Resultaterne blev fremlagt mandag i Cannes.

Som med så meget andet i tiden, er det den digitale og mobile udvikling, der er driveren.

Som IUM ser det, så har vi bevæget os fra en periode, hvor brandet med sin styrke og markedsføring var driveren i butikken. Siden tog retailerne kontrol over deres butikker og begyndte på at lancere egne mærker og kundeklubber.

Nu er det shopperne/forbrugerne der overtager kontrollen.

”Bevæbnet med en smartphone og realtime adgang til konkurrenters websites og social media, flytter den moderne shopper magten fra retaileren til sig selv. Vi kalder det Retail 3.0 og det er en trend, der vil influere alle andre shopper trends i årene, der kommer,” siger strategisk direktør, Jan Sørensen, IUM.

Han fortæller, at de seneste studier viser, at mere end 50 pct. af forbrugerne søger online inspiration før de køber noget i butikkerne. Og det gælder ikke kun de unge. Blandt 50+ har mere end 40 pct. den samme adfærd.

De nordiske lande har den højeste penetration af smartphones – men brugen til at søge information og inspiration har hidtil været relativt lav. Men på det seneste ser der ud til at være sket et gennembrud.

Også online shopping er i vækst – til gengæld er de nordiske retailere ikke nødvendigvis fremme i skoene, når det gælder at kombinere online og den fysiske butik.

”I stedet for at sende folk ud af butikken i en situation, hvor man måske ikke lige har det efterspurgte i butikken, så kan man integrere online mere i butikkerne og på den måde udvide udbuddet og holde fast i kunderne,” siger IUMs adm. dir. Michael Thim.