Mød en af arkitekterne bag den største danske bureauhandel i årevis

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Designit blev solgt i starten af sommerferien for et beløb på op mod 650 mio. kr. Det hele startede med to arkitektuddannede, der ønskede at se design som andet og mere end form.

Mikal Hallstrup startede sommerferien med at blive en holden mand. Ikke at han før da led nød – men holden som i rigtig holden.

Han er en af tre hovedaktionærer bag Designit, der blev solgt til verdens syvende største IT-koncern, indiske Wipro, for et beløb, der kan ende oppe omkring 650 mio. kr. Og med en ejerandel på omkring 23 pct. kan der være et tre-cifret millionbeløb på vej ind på kontoen.

Prisen gør det til en af de største danske bureauhandler i årevis – hvis ikke nogensinde – og når man kigger på Designit-koncernens regnskab, så er det en meget høj pris i forhold til omsætning og overskud.

Den slags overpriser ser man mere, når der er et stykke teknologi involveret, som har et betydeligt skalerbart potentiale for køber, men det er ikke historien for Designit.

“Wipro har dog købt en ret unik kreativ kultur, der er skalerbar og derfor mindst ligeså meget værd som teknologi. De kan tilbyde os en platform, som vil styrke vores muligheder for at udvikle forretningen, og vi kan tilbyde dem en udviklingskultur, som de har brug for til at styrke deres position hos kunderne. Sammen kan vi bringe design ind i de store globale dagsordener, hvor vi kan få virkelig indflydelse,” siger Mikal Hallstrup.

Det er ikke bare handlen med Wipro, der gør Designit til en unik historie. Bureauet har evnet at bygge en global position og betydelig størrelse inden for sit felt, og danske bureauer med en sådan position er en sjældenhed.

Designit er store inden for strategisk design, brugerdrevet design og design af digitale services, men sådan var det ikke fra starten.

Arkitektuddannede

Bureauet blev stiftet i Aarhus i 1991 af Mikal Hallstrup og Anders Geert Jensen som et traditionelt produkt-designbureau. I 1995 kom David Fellah til som tredje hovedaktionær, og det er de tre, der har bragt bureauet frem til sin nuværende position.

Mikal Hallstrup og Anders Geert Jensen er begge arkitekt-uddannede, men de var blevet involveret i industrielt design, og “vi har da også i de tidlige år designet vores andel af møbler, vaser og andet klassisk dansk design”, som Mikal Hallstrup konstaterer.

“Det har været godt og lærerigt og det er en vigtig del af Designits opvækst. Men dels var det ikke en tid, hvor det var let at få job, og dels var vi begge meget præget af en tilgang til design om, at det skulle bruges på noget større og mere end blot at få noget til at se godt ud – og på den baggrund stiftede vi Designit,” siger Mikal Hallstrup.

Bycyklen blandt de første kunder

Det gik ganske godt – også selvom bureauet blev involveret i de første forsøg på at etablere en københavnsk bycykel.

Det kom til at koste en del penge, idet det ambitiøse projekt gik konkurs flere gange undervejs.

Men der kom også kunder som Kildemoes, Bang & Olufsen og Novo Nordisk i hus. Sidstnævnte er fortsat kunde, mens Kildemoes holdt i 15 år.

Vejen frem til nutidens Designit med fokus på strategisk design og digital transformation af produkter og services synes dog fortsat lang. Mikal Hallstrup ser den dog som naturlig, og det hænger sammen med Designits egen tilgang til design, skala og kultur.

“Vi har siden første dag vidst, at det at lave om på verden, er en uendelig rejse, der kræver det rigtige mindset og et stærkt team af samarbejdsorienterede individer, der har et åbent sind, stor passion og et lille ego. Dem, er vi stadig konstant på udkig efter. Forretningsmæssigt har vi nok altid været mere kommercielle frem for kunstneriske. Vi har aldrig betragtet vores arbejde som ’værker’, netop fordi design for os ikke handler om at designe ’form’, men derimod idéer og strategier. Vi har altid haft meget fokus på både kundernes forretning og slutbrugerens oplevelse. Samtidig har vi hele tiden været nysgerrige og været gode til at hoppe på nye tog,” siger Mikal Hallstrup og fortsætter:

“Det er ikke altid gået lige godt, men er dog lykkedes de fleste gange, og derfor ligger det nok i vores DNA at søge de nye muligheder, inden markedet er der.”

Oprettede digitalt bureau

Så da internetbølgen ramte, var bureauet med. Det førte f.eks. til etableringen af et datterselskab, Heartworking, der i de tidlige dot-com år samlede de digitale aktiviteter. Bureauet involverede sig også stærkt i den store offentlige investeringspulje, der skulle fremme brugerdreven innovation og fortsatte med at udvikle dette område også, da den offentlige støtte tørrede ud og hvor mange andre bureauer pludseligt holdt igen.

“Da vi hoppede på den digitale bølge var omdrejningspunktet web-design. Men det virkelig interessante er, at disse år var afgørende for, hvor vi er i dag, og derfor var det værd at holde fast. Man har set lidt den samme udvikling på mobile apps, som vi også meget tidligt involverede os i. Det ene fører til det andet og vi tror på, at heldet følger dem, som kan få øje på mulighederne i det nye,” siger Mikal Hallstrup.

Intet turning point

Vejen fra produktdesign til et langt mere digitalt fokuseret designbureau rummer således ikke et egentligt turning point, men har været en meget mere løbende, organisk proces – selvom der faktisk har været tale om meget betydelige forandringer, hvor udgangspunktet for bureauet i dag kun udgør ca. 10 pct. af omsætningen.

“Vi er startet på et grundlag, hvor transformationen altid har forekommet naturlig. Og vi oplever faktisk vores produktdesignkompetencer og det, at vi har et udgangspunkt i den fysiske design-verden, som et kæmpe plus i forhold til kunderne. De kan godt lide, at vi har den ekspertise. Et Internet of Things uden rigtige ’things’ giver ikke mening og her er de fysiske design kompetencer allerede i dag afgørende, ” siger Mikal Hallstrup.

Også internationaliseringen har foregået i en løbende proces.

“Vi ser selv sådan på det, at vi var lokale i syv-otte år, derefter var vi internationale i syv-otte år – forstået på den måde, at vi havde et internationalt perspektiv på vores arbejde – og siden har vi arbejdet på at blive rigtigt globale gennem åbning af kontorer og opkøb,” siger Mikal Hallstrup.

Stifter søger nye udfordringer

Anders Geert Jensen har i forbindelse med salget valgt at træde ud for at søge andre interesser og udfordringer, så det bliver Mikal Hallstrup og David Fellah, der får det globale ansvar for at udvikle Designits kultur med henblik på både at udvikle selve forretningen samt bringe kompetencerne i spil over for Wipro.

“Organisatorisk er vi placeret under Wipro Digital, Wipros digitale transformationsenhed, hvor vi faktisk kommer til at udgøre en meget betydelig del. Vi ser relationen som et partnerskab, som er vigtigt, fordi Wipro Digital også bliver et filter mellem os og resten af den kæmpestore organisation,” siger Mikal Hallstrup og fortsætter:

“Når man bringer sådan nogen som os ind i en meget ingeniør- og teknologidrevet organisation som Wipro, så er risikoen, at vi bliver overlæsset med forespørgsler og ønsker – noget som kan kvæle vores langt mindre organisation. Man taler om det såkaldte bamsekram. Det er vores nye ejer meget bevidste om at undgå. Vi skal ikke være det farverige indslag i store Wipro – vi skal være en strategisk tung organisation, der bruges i krydsfeltet mellem design og teknologi, hvor vi skaber allerstørst værdi. “

Chief Visionary Officer

Slår man Mikal Hallstrup op på LinkedIn, så er han udover stifter også Chief Visionary Officer. Det er dog ikke en titel, der siger, at han er den mest visionære i Designit.

“Det er faktisk en otte år gammel titel. I dag er der et hav af mennesker i Designit, der er mere visionære end mig. Min opgave er at sikre, at alle disse visionære mennesker får de bedste rammer, at være visionære i. Jeg føler mig efterhånden mere jordnær end visionær,” siger Mikal Hallstrup – som samtidig konstaterer, at Designit ikke nødvendigvis er, hvor man skal være, hvad angår visioner.

“Der er andre globale designbureauer, der er meget skarpe her. På den anden side – hvis vi nogensinde mener, at ’nu er vi visionære nok’, så har vi nok helt andre problemer,” siger Mikal Hallstrup.

Danmark spiller central rolle

Salget til Wipro indebærer som nævnt ikke, at Designit skal holde op med at være Designit – tværtimod – og derfor er der heller ikke udsigt til, at Designit i Danmark får en mere nedtonet rolle.

“Tværtimod, Wipro ønsker at vi skal forandre dem, ikke os, og her er den danske organisation og kultur på kontorerne i Aarhus og København afgørende. Vi taler om en slags fyrtårns-strategi for de forskellige kontorer, og Danmark spiller som vores hovedkontor en helt central rolle i forhold til processer, mennesker og kultur. Især nu, hvor vi skal globalisere og starte nye kontorer i London og New York. Kommer vi til at forandre os? Ja, selvfølgelig. Men det har vi gjort hele tiden, også inden salget,” siger Mikal Hallstrup og fortsætter:

“Man kan have forskellige holdninger til størrelse. Først og fremmest skal kvaliteten drive vores vækst, ikke omvendt. For os betyder størrelse, at vi får mulighed for at blive involveret i nogle meget spændende projekter af en kompleksitet og vigtighed, som vi ellers ville blive fravalgt til. Og som en del af Wipro får vi tilført en platform og rækkevidde, som både styrker vores udviklingspotentiale og som giver os adgang til store koncerner og vigtige projekter på et andet niveau, end vi har været vant til.”

Mikal Hallstrup fremhæver i den sammenhæng, at der er et stort potentiale for de kompetencer, et bureau som Designit tilbyder.

”Der er et enormt behov hos store virksomheder overalt i verden for at designe bedre og mere sammenhængende digitale services og ofte gentænke hele den struktur deres virksomhed er bygget på, og nu er vores muligheder for at komme ind i disse store transformationsprojekter blevet meget større. I sidste ende skal design drive både vækst og forandring i global skala, og her har designbranchen altså et uendeligt spændende potentiale,” siger Mikal Hallstrup.Designit er blevet store – så store, at de har medarbejdere nok til at skrive DI med liggende medarbejdere.