Mød makkerparret bag en af Danmarks største bureau successer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Hemmeligheden bag Magnetix’ succes er ikke særlig hemmelig: Gode folk og et skarpt fokus, der også indebærer fravalg. Mød de to hovedaktionærer bag bureauet.

“Du skal have en kogebog,” lyder det fra Magnetix’ adm. dir. Martin Bochineck. Det kommer som afslutningen på en snak med ham og Christina Rind Helsbro om bureauet, der er en af de senere års mest markante successer. Martin Bochineck og Christina Rind Helsbro er de to hovedaktionærer i bureauet.

Og nej – kogebogen er ikke hemmeligheden bag successen med en enestående økonomisk udvikling og topplacering i den årlige MyImage analyse. Men den illustrerer en lille del af historien bag.

“Grundlæggende er der to ting, der betyder noget i et bureau: medarbejdere og kunder. Og de fungerer i en symbiose, hvor det ikke altid er til at sige, hvad der kommer først. Under alle omstændigheder bruger vi rigtig meget energi på vores medarbejdere,” siger Martin Bochineck, mens Christina Rind Helsbro tilføjer:

“Vi går op i at kunne fastholde vores folk og har en erklæret målsætning om, at medarbejderomsætningen ikke må være over 5 pct. om året. “

Blandt mange andre ting, så har alle de 130 medarbejdere et tilbud om at kunne fordybe sig i et eller andet en uge om året. Der er i princippet frit valg – men man skal komme tilbage og fortælle de andre om, hvad man har oplevet.

For en af kokkene i kantinen blev det til en kogebog om magnetisk mad, hvor bureauets visioner beskrives gennem en række opskrifter.

Magnetix’ udvikl.

(mio. kr.
)
2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bruttoavance 33,795   34,014   39,696   55,336   82,055   109,648
Res. af primær drift    0,861 3,607 7,885 13,865 22,136 31,486

Historien

Historien om Magnetix starter med Martin Bochineck, der efter tre år som kontaktdirektør hos TBWA Interactive valgte at blive selvstændig.

I 2000 stiftede han så Magnetix sammen med Kasper Basse og Umwelt.

Kasper Basse så dog hurtigt i helt andre retninger – det blev til Joe & The Juice – og så manglede Martin Bochineck en partner. En god ven fortalte ham om Christina Rind Helsbro, der dengang var dialog-direktør hos Kunde & Co.

Hans tilnærmelser blev dog ikke umiddelbart positivt modtaget.

“I første omgang var jeg aldeles uinteresseret. Jeg tror ikke, de var mere end en snes mand, og det var ikke meget sammenlignet med Kunde & Co. Men Martin fik alligevel talt ind til mig – og da jeg også er ud af en familie af selvstændige, fristede det efterhånden,” siger Christina Rind Helsbro.

Hun kom således til i 2001 – og i parentes bemærket kan det tilføjes, at Magnetix nu nærmer sig Kunde & Co’s størrelse.

Magnetix udviklede sig relativt hurtigt til et mellemstort bureau med 30-40 mio. i bruttoavance – men forblev på det niveau i en række år. Det blev også til en fusion mellem Umwelt, Magnetix og Republica – som dog kun holdt i to år. Siden opløstes alliancen med Umwelt også.

For fire år siden begyndte det så at gå stærkt. Siden 2010 er bureauet blevet tre-doblet.

Kontinuitet i en foranderlig verden

Det kan næsten se ud som om, de så lyset i 2010, og der blev da også lavet en ny strategi. Men samtidig rummer forklaringen også et element af stabilitet og kontinuitet i en af de mest dramatiske forandringsperioder i bureauverdenen generelt.

“Vi har lige fra start haft en stærk tro på kombinationen af digital og dialog. Vi er et bureau, der tror på relationer. Digital er godt til at tiltrække nye kunder – dialog er godt til at fastholde dem. Det er vi bygget på, og det gælder stadig,” siger Martin Bochineck og fortsætter:

“Men oven på finanskrisen, som ramte os hårdt, tog vi en strategisk diskussion, som førte til, at vi skærpede vores fokus. Det indebærer ikke kun valg – det indebærer også fravalg. Kort sagt beskæftiger vi os udelukkende med kundevendte løsninger. Det betyder f.eks., at vi ikke beskæftiger os med intranet og at vi er meget bevidste om hvilke typer kompetencer vi beskæftiger in-house og hvilke vi køber i byen. På det grundlag er vi nu 130 mand, der arbejder på samme bane og vi har en meget stærk case-samling.”

Bureauet har i øvrigt også etableret et værdisæt – se det herunder.

Tiden med bureauet

Martin Bochineck konstaterer desuden, at tiden også har været med bureauet.

“Med teknologien kan vi give den personlige oplevelse et scale som indtil nu har været umuligt. Det betyder at vi kan kommunikere personligt og nærværende med tusinder i realtid. Der er samtidig kommet langt bedre mulighed for at dokumentere den indsats, man foretager, og oven på finanskrisen har det øget virksomhedernes fokus på investeringer i lige netop det, som vi har beskæftiget os med lige fra begyndelsen,” siger Martin Bochineck, mens Christina Rind Helsbro fortsætter:

“Den personlige service og kommunikation kan noget, som massekommunikation ikke kan. Det er der ikke noget nyt i. Man har også i mange år haft teknologier til at individualisere kommunikation, men så længe det var brevbårent, så var det meget dyrt, og derfor havde man ikke råd til mere end en eller to kampagner om året. Med internettet er omkostningerne til den personlige kommunikation faldet dramatisk.”

Oven i den udvikling kommer så hele tankegangen om omnichannel, som i dag fylder meget hos Magnetix.

Deler man bureauets omsætning op på projekter, så ser det således ud:

  • 25 pct. på digital Marketing Campaigns
  • 30 pct. på dialog og e-mail marketing
  • 45 pct. på eCommerce og websites

“Men mange af kunderne køber ind på tværs af disse projektgrupper. Omnichannel betyder, at vi kommer bredere og bredere ind på kunderne. Vi arbejder gerne sammen med andre bureauer og gør det på mange kunder” siger Martin Bochineck.

Tilgangen indebærer også, at Magnetix har opnået en bedre position end mange reklamebureauer i forhold til mediabureauerne.

“Vi køber media for 200 mio. kr. om året, og har aldrig helt accepteret, at media absolut skal ligge hos mediabureauerne. Mange kunder forfølger en always-on strategi og så er der pludselig andre hensyn end sammenhæng til øvrige kampagner at varetage” siger Martin Bochineck.

Styr på processerne

Ud over den markante vækst, så imponerer Magnetix også ved en meget høj overskudsgrad. Bureauet har været gode til at skalere forretningen, så en meget flot andel af væksten er endt på bundlinjen.

Det bygger bl.a. på, at man ved siden af strategien også har haft fokus på processerne.

“Vi går meget op i vores operation og har brugt meget tid på at optimere vores processer – på at beskrive hvordan vi gør tingene. Det har været helt nødvendigt, og i dag kan man sige, at vi ganske enkelt er blevet for store til at være indforståede,” siger Christina Rind Helsbro, mens Martin Bochineck tilføjer:

“At skalere forretningen indebærer dog også, at vi som hovedejere evner at give slip og plads til dygtige folk. Vi havde ikke været over 100 mand i dag, hvis ikke det var fordi, vi har dygtige folk, der har haft lyst til at blive på bureauet.”

Christina Rind helsbro er som COO den, der har ansvaret for processerne. Og for HR – for sådan en afdeling har bureauet også – mens Martin Bochineck er CEO og har ansvaret for økonomi og forretningen.

Mand og kvinde

Fagligt set er der dog ikke den store forskel på dem. De udspringer begge af direct marketing. Martin Bochineck er dog mest den, der oprindeligt gik ind i IT, men han har også en fortid som DM-specialist hos IBM.

Så det er mere som personer og ledertyper – og som mand og kvinde – at de supplerer hinanden.

“Vi har på den måde en forskellig tilgang – og det er en forskel, der ikke bare optræder i forhold til, hvordan vi agerer som leder. Det viser sig også i f.eks. strategiske diskussioner. Så selvom vi har den samme faglige baggrund, så er vi forskellige og supplerer hinanden fint,” siger Martin Bochineck.

Magnetix’ seks værdier

I forbindelse med udarbejdelsen af en ny strategi har bureauet også etableret et værdisæt, der skal være med til at sikre, at alle arbejder på den samme bane. Det består af seks punkter:

1. Vi elsker internettet

2. Dialog er den stærkeste form for kommunikation.

“De to handler grundlæggende om den tilgang vi har til markedsføring og kommunikation,” siger Christina Rind Helsbro og fortæller videre om den tredje:

3. Vores arbejde handler om kundens forretning. Det betyder, at vi skal gøre en forskel. Vi skal have is i maven og tro på, at den løsning, vi foreslår, skal gøre en forskel. Ellers skal vi foreslå noget andet

4. Fair. Vi bestræber os på at opføre os ordentlig i alle henseender: Overfor kunder såvel som medarbejdere.

De næste to er mere indadvendte.

5. Jeg er afgørende for vores succes.

6. Vi skal have hjertet med.

“Et bureau bygger på mennesker, og kæden er ikke stærkere end det svageste led. Derfor er det vigtigt, at alle forstår deres betydning. Samtidig bruger vi meget tid på arbejde, og så er det vigtigt, at det er sjovt og motiverende. Arbejde handler ikke blot om løn,” siger Christina Rind Helsbro.