Monday køber svensk selskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det danske produktionsselskab har nordiske ambitioner og har nu taget det første skridt uden for landets grænser.

Det danske produktionsselskab, Monday har købt det svenske selskab Loop. Målet er at gøre Monday til et nordisk produktions-selskab.

Men det behøver ikke nødvendigvis ske gennem opkøb.

“I vores strategi på at blive et nordisk baseret selskab kigger vi på, hvilke kompetencer, andre selskaber har. Her vurderede vi Loop som attraktivt rent størrelses- og profil-mæssigt, og derfor valgte vi at købe,” siger adm. dir. Morten Bank og fortsætter:

“Vi har selvfølgelig også interesse for Norge, men om det bliver et opkøb eller en opstart af vores eget selskab ligger ikke fast. Det afhænger af, hvad der er af muligheder.”

Loop blev grundlagt i 2006 af TV4 Sport profilen, Anders Odén og har netop sport som en af kompetencerne. Morten Bank siger, at sporten således kan være en vej ind på det svenske marked. Men Loop skal også have tilført nogle af de ting, der har fungeret på det danske marked – som f.eks. underholdning og dokumentarer.

Monday har været stærkt ekspansiv. For godt et år siden overtog man Skandinavisk Film Kompagni og Bastard, og blev dermed næsten 20 gange større målt på medarbejdere. Monday har nu 80-85 tilknyttede i form af både fastansatte og løst tilknyttede.

I forhold til Monday er Loop et mindre selskab, og det er da heller ikke størrelsen, der er vigtigst for Morten Bank.

“Det er vores første skridt ind i de andre nordiske lande, og det vigtige er, at vi med Loop har fået en platform for at bevæge os ind på dette svenske marked,” siger Morten Bank.