Morten Albæk investerer millioner i dansk digitalt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det blev et digitalt bureau, som blev den første investering ud af Morten Albæks og Brøndby-ejer Jan Bech Andersens nye investerings-selskab.

Vertic tog en dukkert regnskabsmæssigt i 2014, men hvis nogen på den baggrund troede, at bureauet var i defensiven, så ser det ud til, at de har taget grueligt fejl.

Det kom allerede lidt frem i forbindelse med regnskabet, hvor det blev oplyst, at Vækstfonden har skudt 6 mio. kr. ind i bureauet.

“Vi har nogle ret spændende projekter i gang, som jeg ikke kan gå i detaljer med. Men de rummer store perspektiver og vil give os markant vækst i de kommende år – og har altså en karakter, som Vækstfonden har valgt at investere i,” sagde Sebastian Jespersen i forbindelse med regnskabet.

Og nu kan han så sætte yderligere trumf på. Vertic har fået en ny medejer af den mere højtprofilerede slags.

Det gælder investerings-selskabet, Voluntas, der er stiftet af tidligere Vestas-direktør, Morten Albæk, og Brøndby-ejeren Jan Bech Andersen.

I første omgang er der skudt ca. 7,5 mio. kr. ind i Vertic, men når de er færdige, vil de have en ejerandel på omkring 17 pct. og have skudt et noget større beløb ind i bureauet.

Der er tale om en forhøjelse af aktiekapitalen, så det er penge, der går ind i bureauets kasse frem for at overtage nogen af de eksisterende ejeres aktier.

Bæredygtige investeringer

Voluntas er et ambitiøst investerings-selskab, der vil investere ud fra principper som mangfoldighed, diversitet og bæredygtighed – men vel og mærke uden at forlade et fokus på, at man vil tjene på sine investeringer. Principperne er midlet til at man kan outperforme investeringsmarkedet år efter år.

Investeringerne retter sig mod selskaber, som vil comitte sig til at udvikle sig på basis af principperne – de behøver ikke nødvendigvis gøre det allerede nu – og desuden har man to grupper: en Voluntas Core, hvor alle principper er i spil og en Voluntas Basic, hvor kun nogle af principperne er i spil.

Voluntas blev annonceret sidst på foråret, og investeringen i Vertic er faktisk historisk. Det er nemlig Voluntas første Core-investering.

“Vi kigger også på forskellige områder – heriblandt services og teknologi – og Vertic ligger lige i krydsfeltet mellem de to. Vi har kigget på deres produkter, deres strategi og deres kundeportefølje, og det ser meget lovende ud,” siger Morten Albæk og fortsætter:

“De er blandt de bedste i verden inden for deres kategori, de har nogle rigtig interessante kunder, der giver et godt grundlag for en meget betragtelig vækst i de kommende år. Så vi ser et stort potentiale for bureauet.”

Morten Albæk tilføjer, at man også foretrækker investeringer, hvor virksomheden kan få gavn af de kompetencer, man besidder i Voluntas. Han er da også trådt ind i Vertics bestyrelse – et forhold, som Sebastian Jespersen fremhæver.

“Vi kender Morten Albæk rigtig godt – bl.a. fra Vestas, som vi har hjulpet med forskellige prisvindende projekter. Pengene har ikke været vores primære interesse – vi har faktisk lagt mere vægt på at få Morten Albæk som strategisk sparring-partner, og han har da også et så godt navn, at det er blevet positivt modtaget hos kunderne,” siger Sebastian Jespersen.

Vertic vil accelerere

Den regnskabsmæssige dukkert i 2014 hænger sammen med, at bureauet har truffet nogle beslutninger om en omstilling, der bl.a. har indebåret en udskiftning på kundesiden.

“Vi er ikke et bureau, der vil arbejde efter status quo. Vi vil være blandt verdens bedste digitale bureauer, og det kræver et vist set-up. Det har vi nu,” siger Sebastian Jespersen og fortsætter:

“De investeringer, vi har fået hen over sommeren skal ikke bruges til drift – de skal bruges til udvikling. Det er en langsigtet strategi, hvor vi nu har skabt et grundlag for en acceleration i vores udvikling.”

Sebastian Jespersen fortæller desuden, at bureauet har landet nogle meget store kunder, som vil medvirke til en betydelig vækst. Det gælder bl.a. verdens største BtB-selskab GE (General Electric). Hertil kommer meget betydelige projekter fra eksisterende kunder.