Morten Lunds konkurs får konsekvenser for web-bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den tidligere ejer af Nyhedsvisen, Morten Lund, er også medejer af Hello Group. Hans konkurs betyder, at han skal købes ud.

Hello Group er en af de virksomheder, som iværksætteren og den fallerede Nyhedsavis-ejer, Morten Lund, er involveret i. Bureauet har netop afleveret regnskab og heri fremgår det, at Morten Lund ejer mere end 5 pct.

Men da Morten Lund forleden blev erklæret personlig konkurs står hans ejerandel til at skulle realiseres. Der er dog ingen tvivl om, hvordan det kommer til at foregå.

“Vi har en aktionæroverenskomst, der sikrer, at aktierne skal tilbydes til de øvrige partnere først, og vi har tænkt os at udnytte denne ret. Vi vil gerne have styr på, hvem der bliver partnere i bureauet”, siger adm. dir. Jakob Langemark. Blandt de øvrige aktionærer finder man også Søren Kenner, der er på listen over Danmarks rigeste reklamefolk – bl.a. på basis af et favorabelt salg i slutningen af 90’erne af Medialog til IPG.

Jakob Langemark vil ikke oplyse, hvor stor Morten Lunds ejerandel er eller hvor meget den er værd.

Bureauet har netop afleveret et regnskab med et overskud på 9,5 mio. kr., så det er ikke Hello Group, der har bidraget til Morten Lunds økonomiske problemer. Tværtimod kan der være udsigt til et godt bidrag til hans slunkne kasse.

Jakob Langemark understreger dog, at overenskomsten yderligere tager højde for, hvordan et salg skal ske, hvis en af parterne går konkurs.

“Desuden har der været andre handler, så der er en præcedens for, hvordan aktierne skal værdisættes”, siger Jakob Langemark og fortsætter:

“Vores kongstanke er, at vi gerne vil have mange partnere – der er lige nu 9. Det mest sandsynlige er, at nogle af de eksisterende partnere overtager en del af Mortens aktier samtidig med, at der bliver mulighed for at optage en ny”, siger Jakob Langemark.