MyImage Bureau vokser: Nu over 1000 respondenter

Finn Graversen,
journalist

Danmarks formentlig største analyse blandt marketingansvarlige har rundet et skarpt hjørne.

Da MyResearch sidste år gennemførte den årlige MyImage Bureau analyse kunne man prale med, at der var flere respondenter end nogensinde. Det kan de så også i år – og samtidig kan de konstatere, at analysen har rundet et skarpt hjørne: Dette års analyse rummer svar fra over 1000 respondenter.

Med forbehold for ikke at kende alt, hvad der er analyser på markedet, så gør det formentlig analysen til den største blandt marketingansvarlige.

I øvrigt har kurven for antal respondenter kun haft en retning, siden analysen startede i 2009. Der har været enkelte år, hvor der var et lille fald i antal respondenter, men set over hele perioden er analysen blevet mange gange større.

Dog ikke hvad angår deltagende bureauer. I år er der 59 bureauer med – 26 reklame-, 19 digitale og 14 media-bureauer. Der har tidligere været et større antal, men i de senere år har niveauet for deltagende bureauer været stabilt.

“Med så mange respondenter er der god mulighed for, at der på de fleste bureauer vil være en god blanding af både eksisterende kunder, tidligere kunder og andre, der kender det enkelte bureau så godt, at de kan give en kvalificeret bedømmelse – og derved skabe et effektivt værktøj for bureauerne til at overveje mulige indsatsområder,” siger adm. dir. Mogens Østergaard, MyResearch.

Analysens resultater bliver offentliggjort i første del af januar.