Mystisk markedsføring af Bark-aktier i USA

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Forskellige amerikanske firmaer bliver betalt for at markedsføre Bark-aktien i USA. Men Bark afviser at have noget med det at gøre.

Flere amerikanske selskaber står bag en markedsføring af Bark’s aktier mod betaling og formulerer sig således, at det ser ud til, at Bark Group er opdraggiver.

Men bestyrelsesformand Bent Helvang, Bark Group, afviser, at selskabet er involveret i markedsføringen, og han har nu bedt selskabets advokat undersøge sagen.

“Ingen i Bark har været i kontakt med de omtalte selskaber. Jeg har bedt vores advokat om at undersøge det. Vi kender dem ikke, og i og med at aktien nu er faldet med 50 % til kurs 20 cent så er det interessant at finde ud af, hvad der får folk til investere i noget der har den modsatte virkning – herunder hvorfor de antyder at vi skulle være involveret”, siger Bent Helvang.

Denne udmelding placerer markedsføringen i et mystisk lys.

Bureaubiz er i besiddelse af en e-mail promotion (se indholdet her) fra et selskab ved navn Keros Capital, der omtaler Bark Group i meget rosende vendinger.

Umiddelbart kan det ligne en analyse, men aller nederst i mailen står der en såkaldt “Disclosure”, som er meget tæt skrevet og rummer en række forbehold.

Det fremgår bl.a., at Keros har fået 5.000 USD i betaling for “denne reklame”, at Keros tidligere har fået 30.000 USD og at selskabet forventer at modtage yderligere honorarer i fremtiden.

Af selskabets hjemmeside fremgår, at Keros begår sig inden for investor relations services og at hjemmesiden er at betragte som en reklame på vegne af de selskaber, der optræder på den.

Det gør Bark Group.

Det fremgår desuden, at en del af Keros’ betaling kan være aktier i selskaberne og Bark Group optræder på listen over selskaber, som Keros har aktier i.

Promotion mailen fra Keros omtaler desuden, at indholdet er publiceret af Sobini Capital – et selskab, der ikke er videre synligt, hvilket ifølge Berlingske Business blogger, Dorte Toft, tyder på, at det er et selskab, der udelukkende betaler for at få andre til at gøre reklame.

Herudover nævnes, at Lake Group Media leverer direct marketing lister. Bureaubiz har tidligere konstateret, at Lake Group to gange har betalt en lille analytiker 9.000 USD for at udforme analyser på Bark Group.

I mailen fra Keros står, at “Lake has been retained to provide direct marketing services for the company profiled in this Update and receives compensation for those services”.

Desuden står der, at “Lake has the following compensation arrangements with the company or companies profiled in this Update: Lake receives an advertising fee ranging from $1,000 to $100,000 for each direct marketing list recommended and ordered for the dissemination of this Update”.

Bent Helvang har tidligere oplyst, at Bark Group ingen relationer har til Lake, og det fastholder han som sagt.

Med andre ord er der aktionærer, som på helt eget initiativ har brugt et absolut minimum af 53.000 USD (35.000 USD til Keros og 18.000 USD via Lake til analyser) på at markedsføre aktien på det amerikanske marked.

I USA er det ikke usædvanligt, at der på det mindre regulerede aktiemarked foregår en sådan markedsføring af aktier. Men det betragtes som usædvanligt, at det sker uden selskabets medvirken.

Bark Group har selv i sit 9 måneders regnskab oplyst, at man har honoreret tre konsulentfirmaer med 3 mio. aktier for services udført i 2009 og frem til 2012.

Men det omfatter altså ingen af de ovennævnte selskaber.

Da Bureaubiz spurgte til selskaberne vidste bestyrelsesformand Bent Helvang ikke i første omgang, hvilke tre konsulentfirmaer, der var tale om, men efter at have undersøgt det, kan han fortælle, at det drejer sig om to selskaber.

“Selskabet Frontrange hjælper os med at rejse kapital i US samt står for udarbejdelsen af en del af de informationer som fremgår af hjemmeside og vore præsentationer”, siger Bent Helvang.

Frontrange er i henhold til firmaets hjemmeside et IT-selskab.

Bent Helvang siger videre:

“I forlængelse af en mere end 2 år gammel aftale har vi tillige indarbejdet

en kontant del og en aktiedel til vores nuværende IR advisor – for hans hjælp med at finde egnede banker i forbindelse med vores kapital rejsning”.

Han oplyser, at så vidt han ved, så enten har eller også er konsulentfirmaerne ved at sælge aktierne.

Aktierne er givet i september og blev dengang opgjort til en værdi på lidt over 16 cent pr. stk. Det er tæt på den aktuelle kurs. I går lukkede aktien på 18 cent.

Keros har ikke reagerede på Bureaubiz’ henvendelse. Det samme gælder Lake Group Media, da vi tidligere henvendte os til dem for at høre om deres relation til Bark Group