Nörder tabte penge

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Nøgletallene er ikke prangende i bureauet, der i efteråret blev købt af Envision.

Navnet er velvalgt. Folkene bag det digitale bureau Nörd lægger ikke skjul på, at nørder er lige, hvad de er. Om nørder så er dårligere til at tjene penge, skal være usagt, men regnskabet for bureauet er i hvert fald ikke prangende.

Nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder og gennemsnitlig personaleomkostning hører til de absolut laveste i branchen, og det seneste år gav et minus mod et lille plus året før.

De lave gennemsnitlige personale-omkostninger kan hænge sammen med, at en stor del af medarbejderne er partnere, og derfor har en anden og mere langsigtet interesse i bureauet end at optimere lønudbetalingen, og direktør Martin Withus er da også rimelig tilfreds med regnskabet.

“Hvis det skulle være rigtigt, skulle vi måske være lidt færre folk. Men vi arbejder med en strategi, hvor vi skal flytte os et andet sted hen i branchen, og det kræver investeringer. På den baggrund er vi rimeligt tilfredse med regnskabet,” siger Martin Withus.

Bureauet solgte i efteråret halvdelen til Envision, og er flyttet ind i Envisions lokaler. Dermed kommer man ind i en organisation, der i en årrække har vist gode indtjeningsevner.

Nörd fortsætter dog som et selvstændigt bureau, men Martin Withus karakteriserer alliancen med Envision som et velvalgt led i den strategiske udvikling af bureauet.

Og som det ser ud nu, så er strategien rigtig for bureauet.

“Resultatet pr. dags dato viser en pæn forbedring i forhold til sidste år. Vi er positive stemte for året og det ene jobopslag vi har på bl.a. bureaubiz i dag bliver sandsynligvis ikke det sidste i år,” siger Martin Withus.

Nøgletal for Nörd

  • Bruttoavance 4,3 mio. kr. -6,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 430.000 kr. -6,5 pct.
  • Lønandel 82,9 (77,2)
  • Resultat af primær drift -0,327 mio. kr. (+0,067 mio. året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz