Nørgård Mikkelsen: De svære tider er overstået

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

”Og vi er tilbage på sporet”, lyder kommentaren til regnskabet for 2007. Bruttoavancen faldt godt nok lidt, men bundlinjen blev markant forbedret.

Nørgård Mikkelsens udvikling de sidste fem år er nærmest en prototype på branchens strukturelle udvikling – først og fremmest udtrykt ved, at bruttoavancen er faldet støt i alle årene.

“Vi tabte en stor kunde for fem år siden, og det gjorde ondt. Men herudover har vores udvikling været præget af, at kunderne generelt bl.a. har insourcet en række opgaver, således at vores gennemsnitlige budgetstørrelse er mindre end tidligere.

Det er den udvikling vi har skullet tilpasse os, og derfor har vi øget fokus på vores kerneforretning her i Odense. Vi har mentalt bevæget os fra at se os selv som et full-service bureau og i stedet fokuseret på en række spidskompetencer, som så har medført en række andre kunder og opgaver”, siger adm. dr. Erik Laumand.

Når han kigger på regnskabet for 2007, så er budskabet, at bureauet nu er tilbage på sporet. Godt nok faldt bruttoavancen igen i 2007, men bundlinjen blev markant forbedret. Den primære drift med 479 pct. og resultatet før skat men efter finans og kapitalandele i associere selskaber med 274 pct.

“Vi har i nogle år fokuseret på bundlinjen. Vi er ikke helt tilfredse endnu – vi vil op på en overskudsgrad på 15 pct. – men vi har opnået en betydelig forbedring, og i de kommende år vil vi igen have fokus på toplinien og på at vækste bureauet”, siger Erik Laumand.

Det aflagte regnskab er for moderselskabet. Tidligere har Nørgård Mikkelsen forsøgt at sprede sig ud med aktiviteter i bl.a. Sverige og Tyskland, men de er nu afviklet. På koncernniveau var der således tale om en større bruttoavance i årene før 2007. Sammenligner man bruttoavancen på koncernbasis i 2006 med 2007 var der således tale om et fald i bruttoavance på mere end 10 mio. kr.

Nøgletal for Nørgård Mikkelsen

  • Bruttoavance 54,532 mio. kr. (-4,3 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 838.954 kr. (+ 9 pct.)
  • Lønandel 64 (64)
  • Resultat af prim. drift 3,744 mio. kr. (+479 pct.)
  • Resultat før skat 7,783 mio. kr. (+274 pct.)