Nørgård Mikkelsen fordobler antallet af partnere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet optager seks nye partnere. Samtidig forlader to personer partnerkredsen – den ene siger helt farvel til bureauet, så der nu er 12 partnere.

Nørgård Mikkelsen må være et af de danske bureauer med flest partnere. Hidtil har der været 8partnere, men nu optages der 6 nye.

Samtidig stopper der dog 2, så slutfacit bliver 12 partnere.

“For os er partnerskaber et spørgsmål om et glidende generationsskifte. Vi finder og opdyrker talenter – og sikrer os deres tilknytning til bureauet ved at optage dem som partnere”, siger adm. dir. Erik Laumand og fortæller videre, at de mange nye partnere er et udtryk for at bureauet er i god gænge.

“Vi har ikke optaget partnere i lang tid, hvilket hænger sammen med, at vi har haft en periode, hvor bureauet skrumpede. Det er jo et spørgsmål om størrelsen af den lagkage, der skal deles. Så at vi optager nye partnere igen er et udtryk for, at vi har god vækst”, siger Erik Laumand.

Han vil ikke fortælle nærmere detaljer om regnskabet for 2009 – dog vil han godt fortælle, at bruttoavancen på bureauet i Odense er vokset markant med omkring 20 pct.

De nye partnere er:

  • Kontaktdirektørerne Jan Kristensen og Kent Thomsen
  • Kontaktcheferne Birgitte Work og Kasper Jensen.
  • Art director Jakob Holme
  • Produktions- og indkøbschef Ulrik Buhl.

De to fratrådte er Svend Erik Nielsen og Jan Skouenborg. Svend Erik Nielsen bliver dog i bureauet som medlem af ledelsesgruppen, mens Jan Skouenborg forlader bureauet helt.

“Jan har stået for vores analyser, men vi har valgt en ny strategi. Vi bygger ikke mere vores analyser selv fra bunden men arbejder sammen med eksterne partnere, og Jan har valgt at søge nye udfordringer andre steder”, siger Erik Laumand og fortsætter:

“Det mest normale er, at en partner forlader bureauet i forbindelse med en pensionering. Svend Erik er et eksempel på, at han som 60-årig giver plads til de unge men bliver på bureauet, så han runder et langt forlød af med en almindelig ansættelse. Det synes jeg er meget positivt”.

Aktierne til de 6 nye partnere er således tilvejebragt gennem dels Svend Erik Nielsen’s og Jan Skouenborg’s aktier og dels ved at de 6 tilbageværende har afleveret nogen af deres.

De nye partnere vil ikke have lige så store ejerandele som de gamle. Men i takt med, at der bliver plads, kan deres ejerandele opgraderes.