Nørgård Mikkelsens ejere hæver ekstraordinært udbytte på 10 mio. kr.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Regnskaber kaster nyt lys over prisen på Nørgård Mikkelsen, som i øvrigt nu indgår i en ny koncern under navnet Selskabet af 10. september 2008 med adresse hos L’Easy ejeren, Niels Thorborg, privat.

Bureaubiz forsøgte i mandags at sætte et prisskilt på Nørgård Mikkelsen i forbindelse med bureauets køb af engelske WPP Groups halvpart i bureauet.

Men efter at regnskaberne for Nørgård Mikkelsen og de overliggende holdingselskaber er tikket ind, tyder meget på, at vi ikke slap godt fra det forsøg.

Prisen ser ud til at være tæt på det dobbelte af, hvad vi nåede frem til – nemlig omkring 55 mio. kr. Hvilket svarer mere til et års bruttoavance frem for de 40-50 pct., vi var nået frem til.

Til gengæld interesserer WPP sig ikke for egenkapital, og derfor kan partnerne bag bureauet hæve et ekstraordinært udbytte på 10 mio. kr. for 2008, som de kan bruge til at betale en del af regningen.

Billedet kan tegnes ud fra regnskaberne for tre selskaber – Nørgård Mikkelsen, der hidtil har været ejet halvt af Northmik Holding, som hidtil har været ejet helt af Byblos Forever – samt oplysninger om et helt nyt selskab, der under navnet Selskabet af 10. september 2008 optræder som det nye koncernselskab for Nørgård Mikkelsen.

Dette selskab har L’Easy ejeren Niels Thorborg som adm. dir. og i øvrigt adresse hos ham privat. Det fremgår, at han i december indskød 4,3 mio. kr. i ny kapital, men der er endnu ingen offentliggjorte regnskaber.

Det tyder således på, at handlen med WPP blev tilrettelagt allerede tidligt i efteråret.

Selskabet af 10. september 2008 ejer nu halvdelen af Northmik Holding. Det fremgår af regnskabet for Byblos Forever, der har de otte partnere i Nørgård Mikkelsen som ejere, og som hidtil har ejet Northmik Holding 100 pct.

Af regnskabet for sidstnævnte fremgår det, at man i slutningen af regnskabsåret erhvervede halvdelen af Nørgård Mikkelsen, og at der samtidig blev skudt 20 mio. kr. ind i selskabet gennem en forhøjelse af aktiekapitalen.

Hertil kommer så ordinært udbytte og det ekstraordinære på 10 mio. kr. – i alt 13,7 mio. kr.

Selskabet har således nu rådighed over lidt under 34 mio. kr. Disse modsvares af en øget gældsætning på omkring 28 mio. kr. i form af to gældsbreve på ca. 18 mio. kr. og øgede lån hos kreditinstitutter på 10 mio. kr. til i alt 17 mio.

Aktierne i Nørgård Mikkelsen er stillet som sikkerhed for de sidstnævnte lån, mens den likvide beholdning på ca. 20 mio. kr. er pantsat til sikkerhed for betalingsgaranti.

Slutfacit på disse oplysninger peger på, at halvparten af bureauet har kostet mellem 25 og 30 mio. kr., hvilket ligger tæt på halvdelen af bruttoavancen i 2007.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra adm. dir. Erik Laumand.