Naked lander stor offentlig kampagne

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kampagnen er uden annoncer og handler om at ændre adfærd og holdninger. Det gøres bedst på sociale og digitale medier. Samt med PR.

Hvis der skal indrykkes tv-reklamer og annoncer, så er et kampagne-budget på 2,5 mio. kr. ikke nødvendigvis stort.

Men det bliver der ikke tale om i en opgave fra Socialstyrelsen, som Naked har vundet i et offentligt udbud.

Formålet med kampagnen er at øge bevidstheden om personer med handicap i samfundet og skabe forståelse og respekt for de rettigheder, der tilkommer personer med handicap.

“Vi skal med kampagnen bekæmpe stereotyper, fordomme og skadelig praksis i forhold til personer med handicap og har i løsningen af opgaven taget afsæt i Nakeds grundlæggende kommunikationsmodel omkring ”Behaviour Change” som vi introducerede i Cannes sidste sommer. Modellen går kort fortalt ud på, at vi i dag med sociale og digitale virkemidler kan tage den modsatte vej af den gængse vej fra holdning til handling, og i stedet starte med indsigter, der får folk til at handle direkte og derigennem ændrer deres adfærd,” siger managing partner Mette Hørdum, Naked.

PR er det andet vigtige element i forbindelse med sociale og digitale medier, og derfor har Naked trukket PR-bureauet Crosstown Communication med ind i arbejdet.

Kampagnen skal afvikles til efteråret.

For Mette Hørdum er der er en særlig glæde ved at vinde opgaven. Hun har erfaring fra offentlige udbud fra tidligere arbejdspladser hos Advance og Public, og er fornylig tiltrådt som managing partner.

“Så at starte hos Naked med at være med til at vinde et udbud er selvfølgelig dejligt,” siger Mette Hørdum.

Opgaven er desuden med til at forme et år, der tegner til at blive godt for bureauet.

Regnskabsåret 2011/12 var lidt mere blandet med stigende aktivitet – men også stigende omkostninger, så der på bundlinjen stod et minus.

“Det seneste regnskabsår var præget af, at der var et ledelsesskift på vej. Men der har været knoklet i efteråret, og flere gode projekter får allerede nu indeværende år til at tegne væsentligt bedre,” siger Mette Hørdum.

Nøgletal for Naked

  • Bruttoavance 4,0 mio. kr. +11,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 800.000 kr. -11,1 pct.
  • Lønandel 80,9 (76,0)
  • Resultat af primær drift -0,216 mio. kr. -19,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz