Blomstermand bliver forretningsudvikler hos Fingerspitz Reklamebureau

Thomas Jensen har haft selvstændig virksomhed inden for blomster.

Thomas Jensen har stor erfaring specielt inden for detailhandel. Udover selvstændig virksomhed inden for blomster, har Thomas Jensen haft ledende funktioner inden for møbler, VVS, teknik og tøj.

Samtidig har han har erfaring fra arbejde med interesseorganisationer, detailkæder og i bureauverdenen.

Thomas Jensens opgaver bliver i overvejende grad at skabe kontakt til nye kunder, ligesom hans brede erfaring vil være værdifuld i sparring med bureauets øvrige medarbejdere og nuværende kunder.

“Thomas Jensens store kontaktflade, erfaring og dybe branchemæssige indsigt giver et fantastisk godt fundament for at sætte ekstra skub i bureauets positive udvikling”, siger direktør Anna Aagaard fra Fingerspitz Reklamebureau.

Thomas Jensen har en uddannelse som HD i afsætning

Fingerspitz Reklamebureau

Inden for det seneste halve år har bureauet udvidet staben med tre medarbejdere, så i dag beskæftiger virksomheden 15 medarbejdere.

Bureauet blev kåret som gazellevirksomhed i 2008.