Brancheorganisation opgraderer på kommunikation.

Den danske brancheorganisation for plastvirksomheder går fra én til to medarbejdere i kommunikationsafdelingen.

Plastindustrien – den danske brancheorganisation for plastvirksomheder – har ansat Lars Friis Farsøe, 28 år, i en stilling som kommunikationskonsulent.

Ansættelsen af Lars Friis Farsøe sker som et led i organisationens opgradering på kommunikationsfronten, der også medfører, at Asbjørn Lindsø, der hidtil har været Plastindustriens eneste fuldtidsansatte kommunikationsmedarbejder, får ny titel af kommunikationsansvarlig

Lars Friis Farsøe har tidligere været ansat i bl.a. Ældre Sagens kommunikationsafdeling og som politisk medarbejder for en række af Venstres medlemmer af Folketinget. 

 

Lars Friis Farsøe har en uddannelsesmæssig baggrund fra CBS, hvorfra han er ved at færdiggøre sit speciale (cand.soc. – Politisk Kommunikation og Ledelse).