CEO til onlinebureau

Michael Skaaning kommer fra en stilling som salgs- og marketingdirektør i Telia.

Michael Skaanning, 43, er ansat som CEO i onlinebureauet Radar Softhouse.

Michael Skaanning kommer fra Telia, hvor han har været ansat siden 2004 i en række marketing stillinger, senest som salgs- marketing og online direktør i bredbåndsforretningen.

RadarSofthouse’ hidtidige CEO, Jesper Brøndum Pedersen vil fremadrettet varetage rollen som CTO og leder for bureauets udviklingsafdeling.

Michael Skaanning, der er uddannet cand.it tiltræder 1/7.