Communication partner i Cowi har 25-års jubilæum

Jubilaren har en bred teoretisk baggrund.

Susanne Junge, der har 25-års jubilæum i morgen torsdag, har en teoretisk baggrund inden for kommunikation, markedsføring og journalistik.

Med denne baggrund har jubilaren været godt klædt på til at løfte den mangfoldighed af kommunikationsopgaver, som årene i Cowi har budt på.

Det har både drejet sig om intern og ekstern kommunikation som medarbejderblade og magasiner så vel som rekrutteringskampagner, nyheder og markedsføringsmaterialer.

Som communication partner er arbejdstiden nu bundet op på at hjælpe forretningen med at udvikle og indføre kommunikationsstrategier, -planer og -løsninger.