Copenhagen Change ansætter projektleder

Morten Ejlersen kommer fra en stilling som fuldmægtig i København Kommunes Socialforvaltning.

Morten Ejlersen, 26, skal som ny projektleder hos ledelses- og kommunikationsbureauet Copenhagen Change primært arbejde med projektledelse og afholdelse af aktiviteter for bureauets kunder i forbindelse med gennemførelse af forandringer samt oversættelse af komplekse strategier til enkle og let kommunikèrbare budskaber.

Morten har en bachelor i informationsvidenskab med sidefag i arbejds- og organisationspsykologi fra Aarhus Universitet (2009) og er i gang med en kandidatuddannelse i politisk kommunikation og ledelse (cand.soc.pkl) fra CBS, som forventes afsluttet i 2012.

Copenhagen Change er et ledelses- og kommunikationsbureau, der er specialiseret i rådgivning inden for strategi, ledelse og kommunikation og hjælper primært virksomheder og organisationer med at få komplicerede strategiplaner til at blive let forståelige for både ledere og medarbejdere.