DMJX: Ny chef for viden, innovation og forskning

Thomas Rasmussen starter den 1. januar 2013

På Danmarks Medie- og Journalisthøjskole får Thomas Rasmussen det overordnede ledelsesansvar for viden-, innovations- og udviklingsprojekter samt koordinering af forskningsindsatsen.

Thomas Rasmussen har selv baggrund som forsker og formidler og har igennem de seneste 10 år arbejdet med forskningsledelse, projektstyring og erhvervsfremme.

Han supplerede i 2001 sin cand.phil. i litteraturhistorie med en ph.d. i litteratur.

Thomas Rasmussen kommer senest fra en stilling som projektleder i det EU-finansierede Øresund Materials Innovation Community, der har til formål at udnytte og supportere materialeforskning og innovation i Øresundsregionens universiteter, forskerparker, innovationscentre samt regionale og statslige myndigheder.

Sideløbende med sine ansættelser har han fungeret som konsulent på en lang række forsknings-, innovations- og erhvervsprojekter – særligt inden for designområdet.

Fra 2002-2008 var han som Danmarks Designskoles første forskningsleder styrmand for processen at transformere skolen fra en traditionsrig kunsthåndværksuddannelse til en erhvervsrettet og forskningsbaseret uddannelse.

Desuden har han gennem årene bestredet en lang række tillidsposter. Herunder fra 2007-2011 som medlem af Norges Strategiske Forskningsråd for Høgskoleprojekter og fra 2004 som medlem af Designrådet, hvor han i år blev valgt som næstformand.