Folkesparekassen får en marketingansvarlig

Jesper Mørkenborg Kjær er pr. 1. april ansat i en ny stilling som marketingansvarlig i Folkesparekassen.

Jesper Mørkenborg Kjærs opgave bliver at synliggøre Folkesparekassen og de tre afdelinger i Silkeborg, Aarhus og Odense.

Jesper er 40 år og har tidligere arbejdet i lignende stillinger hos Steens Furniture og Unimerco.