Generationsskifte hos Nørgård Mikkelsen

Direktør Erik Laumand træder tilbage.

Efter 21 år som bureauets direktør træder Erik Laumand tilbage og bliver i stedet bestyrelsesformand i Nørgård Mikkelsen. Det er anden gang, bureauet får ny ledelse, siden Ove Nørgård Mikkelsen grundlagde det i 1967. 

Den nye, daglige ledelse bliver Kasper Jensen (ny CEO) med ansvar for udviklingen af bureauets kompetencer og salg, og Bodil Ibsen (ny COO) med ansvar for Nørgård Mikkelsens drift.

Bodil Ibsen, som har været 26 år hos Nørgård Mikkelsen, siger:

”Kasper og jeg har været med til at drive bureauets udvikling ind i en ny tid, hvor kravene til specialistviden og dokumenteret effekt hele tiden stiger. Vi glæder os til at stå i spidsen for at føre disse tiltag videre og udnytte fremtidens muligheder.”

Kasper Jensen, som har været 14 år hos Nørgård Mikkelsen, supplerer:

”Bodil og jeg komplementerer hinanden rigtig fint. Og ledelsesopgaven er – når man både skal drive den eksisterende forretning og samtidig konstant udvikle bureauet efter nye kundebehov – så stor, at vi begge foretrækker en reel 2-mandsledelse.”

Erik Laumand: ”Jeg modtog stafetten og et veldrevet bureau fra Ove Nørgård Mikkelsen for 21 år siden. Jeg er både glad og stolt over, at jeg – efter at have gennemlevet en digital revolution som totalt har forandret markedsvilkårene – afleverer et lidt større og fremtidsparat bureau til et så stærkt, internt makkerpar som Bodil og Kasper – de er et unikt team. Det er selvfølgelig lidt vemodigt at stoppe den daglige gang på bureauet efter 35 år, men jeg glæder mig meget over at have fået muligheden for at spille en aktiv rolle som bestyrelsesformand, både her og i andre 3C-selskaber.”

I Nørgård Mikkelsens bestyrelse bliver den nuværende formand, Niels Thorborg, næstformand, og fremover udgør han og Erik Laumand bestyrelsens formandskab.