HansenPR udvider butikken

Med bare et enkelt år på bagen siger kommunikationsbureauet HansenPR nu goddag til sin femte medarbejder.

Den femte medarbejder er Christian Ankerstjerne, der bliver seniorrådgiver i den et år gamle virksomhed.

Her skal han være med til at styrke HansenPR’s profil i feltet mellem det offentlige, det private og organisationsdanmark.

Christian Ankerstjerne, 38, er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet, og kommer fra en stilling som politisk konsulent i Dansk Erhverv/Brancheforeningen for Privathospitaler.

Tidligere har han arbejdet som kommunikationschef i Kystdirektoratet under Transportministeriet, Redaktør i Økonomistyrelsen under Finansministeriet, corporate pressechef i VisitDenmark og Projektleder for Sportsåret 2009 i Sport Event Denmark.

“Vi har i det forløbne år oplevet en stadig tilgang af både offentlige og private kunder fra en lang række brancher. Christian Ankerstjerne har arbejdet i mange år med at sætte dagsordener og har en stærk offentlig profil og stærke kompetencer indenfor projektledelse, reaktivt og proaktivt pressearbejde og politisk interessevaretagelse i forhold til både nationale og internationale målgrupper på såvel det udførende som det strategiske plan”, siger Lotte Hansen, administrerende direktør i HansenPR.