Hele fire forfremmelser og een ny hos envision

envision har været i gang med en række omstruktureringer, det har ført til 4 forfremmelser og en nyansættelse.

Først forfremmelserne:

Ronni Madsen, som er leder af film og digitale medier, er udnævnt til digital direktør.

Mari-Louise Jonsson er leder af tekstforfatterne og den strategiske afdeling og er blevet udnævnt til strategisk direktør.

Den tredje forfremmelse er gået til kontaktchef Christian Kirkegaard, der er blevet udnævnt til kontaktdirektør.

Den ny ansatte er Hanne Østergaaard, der er ansat som medie- og produktionschef.

Hanne skal sammen med Chris Mikkelsen – som er den fjerde, der blev forfremmet, nemlig fra premediachef til nu også at være produktionschef – lede produktionen af trykte medier.

Hanne kommer senest fra et job som media- og produktionschef i Bilka, og har mange års erfaring inden for dette felt.