IT systemkonsulent til Combine

Martin Kragh Østerlund kommer fra Aalborg Universitet.

Martin Kragh Østerlund skal som IT systemkonsulent i Combine arbejde med den daglige IT drift i Combines datacenter i Aalborg.

Det omfatter interne – såvel som eksternt – rettede projekter indenfor systemovervågning, storage og backup teknologi.

Martin Kragh Østerlund kommer fra en stilling som systemadministrator hos Aalborg Universitet.