KEA ansætter fem programchefer

KEA omstrukturerer ledelsen og ansætter fem programchefer.

Fremover vil KEA – Københavns Erhvervsakademis uddannelser – være inddelt i fem programområder – Digital, Teknik, Design, Byg og Kompetence, som alle er rettet mod det private erhvervsliv.

De fem nye programchefer er Mette Harrestrup (Design), Henriette Hall-Andersen (Byg), Mille Østerlund (Digital), Jette Mølholm (Teknik), Sanne Juul Nielsen (Kompetence).

Desuden er Dea Sommer ansat som ny HR-chef.

KEA udvikler og udbyder praksisrettede videregående uddannelser på erhvervsakademiniveau og professionsbachelorniveau samt efteruddannelse. KEA har 9.000 studerende og 600 ansatte.