Ny direktør i Jubii

Kommerciel direktør Martin Schradieck bliver adm.dir.

I stedet bliver hidtidig kommerciel direktør, Martin Schradieck ny adm.dir.

I december 2013 blev Jubii overtaget af Nordjyske Medier med henblik på at gøre selskabet til omdrejningspunkt for koncernens digitale mediestrategi.

Den nyudnævnte direktør ser et stort potentiale for Jubiii med den nuværende markedsposition – og ikke mindst som en integreret del af den nordjyske mediekoncern.

”Jubii har gennemgået en ekstremt spændende udvikling, der har resulteret i et historisk godt resultat for 2013. Vores plan er at fortsætte med at udbygge vores position som et af de førende mediehuse med fokus på digital vækst inden for vores annoncesalgs- og portalforretning. Vi har ligeledes høje forventninger til den digitale konsolidering på tværs af Nordjyske-koncernen og forventer på den baggrund at skabe endnu mere vækst i 2014,” siger Martin Schradieck.

De seneste år har Jubii været igennem en effektivisering og automatisering af de to største forretningsområder, portalen Jubii.dk og bannerannonce-forretningen.

Omstillingen har dels øget indtjeningen markant og dels sikret Jubii en stærkere markedsposition som mere attraktiv samarbejdspartner.

”Tankesættet er at forstærke den transformation, Jubii har igangsat og samtidig understøtte et yderligere fokus på den kommercielle udvikling. Vi fortsætter vores nuværende strategi med Martin Schradieck ved roret og udbygger dermed vores position som ét af Danmarks førende digitale mediehuse. Samtidig bliver Jubii A/S omdrejningspunktet for Nordjyske Mediers nationale BtC strategi med fokus på udviklingen af nye digitale forretningsområder. På den måde kan vi høste de synergieffekter, der ligger i at være en bredt favnende mediekoncern,” siger bestyrelsesformand for Jubii, Jens Bundgaard Poulsen fra Nordjyske Medier.