Nye ansigter i Tuborgfondets bestyrelse

Allan Fenger og Mozhdeh Ghasemiyani er de nye bestyrelsesmedlemmer i Tuborgfondet.

Allan Fenger er nyt bestyrelsesmedlem i Tuborgfondet. Han har mere end 30 års erfaring med at udvikle forretningsstrategier, har siddet i en række bestyrelser og er optaget af civilsamfundet, fællesskaber og frivillighed.

Han har desuden arbejdet med Verdensmålene gennem længere tid og har sat sig for at gøre verden til et bedre sted gennem arbejdet med disse. Han har igennem flere projekter haft særligt fokus på, hvordan innovation og iværksætteri med afsæt i verdensmålene vil kunne bidrage med løsninger på nogle af verdens udfordringer og dermed også styrke unges muligheder i en mere bæredygtig fremtid. 

Mozhdeh Ghasemiyani er nyt bestyrelsesmedlem i Tuborgfondet. Hun er psykolog og selvstændig konsulent og har dedikeret en stor del af sit arbejdsliv til at arbejde med integration og flygtningebørn i Danmark.

Hun har udover sin psykologuddannelse fra Aarhus Universitet også tre yderligere postmastergrader fra to amerikanske og et engelsk universitet.

Bestyrelsesformand Anne-Marie Skov er både stolt og meget begejstret for udvidelsen af Tuborgfondets bestyrelse: ”De nye medlemmer supplerer de siddende medlemmer med super relevant viden og erfaring inden for entreprenørskab, forretningsudvikling samt engagement i og viden om civilsamfundet.” siger hun.

Tidligere på året overtog Anne-Marie Skov posten som bestyrelsesformand efter Flemming Besenbacher, bestyrelsesformand for Carlsbergfondet og Carlsberg. Ved samme lejlighed trådte professor – Majken Schultz også ind i Tuborgfondets bestyrelse, som repræsentant for Carlsbergfondets bestyrelse. Hun kommer med værdifuld viden og erfaring om samspillet mellem organisationers identitet, kultur og image.

Hun er desuden medlem af Videnskabernes Selskab og sidder i en række bestyrelser.