Thomas Jacobsen ny direktør i SEO Kurser

Kommer fra Notabene.net

Thomas Jacobsen, 43 år er tiltrådt som direktør med ansvar for den daglige drift i

SEO Kurser. Han har tidligere været ansat som Senior Communication Advisor i Notabene.net.

http://www.SEO-Kurser.dk