Waterfront Communications ansætter kommunal direktør

Dorthe Absalon kommer fra en stilling som direktør i Erhverv.net C4 Videncenter, der er et erhvervssamarbejde mellem otte kommuner i Nordsjælland og skal nu være project manager hos Waterfront Communications.

Kort efter starten hos Waterfront blev Dorthe Absalon kastet ud i opgaven med at organisere bureauets deltagelse ved Folkemødet på Bornholm, hvor hun selv oprindeligt er fra.

Som næstformand for Dansk Erhvervsfremme har Dorthe Absalon, der er ved at afslutte sin MBA, gennem flere år været engageret i bestyrelsesarbejde og interessevaretagelse bl.a. gennem lobbyisme.

Dorthe Absalon skal rådgive om kommunikation i bred forstand, men bureauets eksisterende og kommende kunder vil også nyde godt af Dorthe Absalons indsigt i iværksættermiljøet og de respektive væksttiltag, som forskellige aktører har over for erhvervslivet.

WATERFRONT Communications A/S, beskæftiger sig bl.a. med ledelsesrådgivning, branding, PR, cross-promotion og lobbyisme.