Nedlæg bureauets kreative afdeling

Peter Bjørn Eriksen, kontaktdir., Nørgård Mikkelsen

Kreativitet hører ikke hjemme i en afdeling. Det stammer fra en anden tidsalder og skaber ikke optimale betingelser for at udnytte et voksende behov for kreativitet og udvikling.

Som reklamebureau har vores mål altid været at hjælpe vores kunder med at skabe udvikling. Og vores middel har altid været kreativitet.

Lige nu har kunderne brug for mere kreativitet end nogensinde – og kan vi som bureauer udvikle og iscenesætte vores kompetence til at arbejde med kreativitet i en bredere kontekst, giver vi os selv en  stærk platform for at skabe vækst.

Kreativitet kan udvide reklamebureauernes marked

Kreativitet er evnen til at se verden på nye måder. Til at se en sammenhæng mellem områder, der tilsyneladende ikke er relaterede. Til at skabe løsninger.

Det kan vi som reklamebureauer bruge til meget mere end blot i den traditionelle bureau-forstand.

Vi kan bruge den til at løse en bred vifte af forretningsmæssige udfordringer.  Vi kan bruge kreativitet til at udvikle nye forretningsområder, produkter og services sammen med vores kunder. Vi kan bruge kreativitet til at udfordre vores kundernes traditionelle tilgang til arbejdet med kunder og medarbejdere. Vi kan bruge kreativitet til at skabe forretningsudvikling. Og så skal vi naturligvis fortsætte alt det gode arbejde vi allerede laver!

I en verden, hvor forandring er den eneste konstant, er der brug for masser af kreativitet. Og kan vi iscenesætte vores kompetence til at bruge kreativitet i en bredere kontekst er jeg sikker på, at vi kan udvide vores marked med tocifrede procentpoint.

Et konkret eksempel på en af mulighederne med ovenstående, er samarbejdet mellem R/GA og Nike, der tilbage i 2006 udviklede Nike Plus og i år har hævet overlæggeren med Nike Fuel. Meget af det har ikke meget med traditionelt bureauarbejde at gøre, men det har krævet masser af kreativitet – og så har det skabt benhård forretningsudvikling for Nike.

Og her i Danmark er Advance og Lego (via Lego Bionicle) et godt eksempel på branche-udvidende samarbejde med kreativitet som omdrejningspunkt.

Kreativitet hører ikke hjemme i en afdeling

De samarbejdspartnere, jeg arbejder sammen med er (mere eller mindre) kreative.

De kunder jeg arbejder sammen med er (mere eller mindre) kreative.

De projektledere jeg arbejder sammen med er (mere eller mindre) kreative.

De AD´ere, tekstforfattere, plannere jeg arbejder sammen med er (mere eller mindre) kreative.

Jeg er selv (mere eller mindre) kreativ.

Derfor giver det ikke mening, at have en afdeling med betegnelsen ”kreativ”. Ligesom det i øvrigt heller ikke giver mening at have en afdeling med betegnelsen ”kontakt”. Det stammer fra en anden tidsalder og skaber ikke optimale betingelser for kreativitet og udvikling.

Afdelinger skaber ofte unødvendige siloer og giver man nogle medarbejdere betegnelsen kreativ ”fritager” man i princippet dem, der ikke har denne betegnelse fra at være kreativ. I øvrige burde det at nedlægge afdelinger være helt uproblematisk for de fleste danske bureauer – for så store er vi jo heller ikke.

Som alternativ tror jeg meget mere på multikompetence teams, der er frigjort fra de traditionelle roller. Teams, der sammen med hinanden, kunderne og relevante samarbejdspartnere, omsætter udfordringer og muligheder til virkelighed.

Nogle af de bedste løsninger, jeg har været involveret i, er skabt af små eller store tværfaglige teams, hvor fokus har været på at udfordre ved hjælp af kreativitet. Og omvendt er nogle af de løsninger, jeg har været knap så stolt over, skabt i situationer, hvor jeg og de øvrige teammedlemmer har haft et snævertsynet fokus på eget ansvarsområde frem for på helheden.

Slip kreativiteten løs nu!

Min pointe er, at hvis vi helt fundamentalt begynder at tænke kreativitet i en bredere kontekst, har man en god platform for at skabe vækst på bureauerne. Og den platform skal bygges på hele bureauets kreative muskel – ikke blot én afdeling.

Lad det være inspiration til, at vi som branche slipper kreativiteten løs, og udnytter den til at udvide vores samlede marked. Jeg er sikker på, at både vores medarbejdere og kunder vil værdsætte det.

Peter Bjørn Eriksen skrev en klumme i slutningen af oktober, hvor han nævnte fem punkter for, hvad et reklamebureau bør gøre for at blive fremtidens reklamebureau. De fem punkter uddybes over de kommende uger. ‘Bureauers kultur står i vejen for deres strategi‘ var punkt nummer et. Punkt nummer to er den du lige har læst. Punkt nummer tre kommmer til at handle om at integrere nye kompetencer.