Nedtur for Partners i årets imageanalyse

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

For første gang i mange år er Wibroe, Duckert & Partners røget ud af Top 5, mens Kunde & Co flyttede helt til tops.

Den årlige imageanalyse over reklamebureauer rummer en markant udvikling i forholdet mellem de sidste mange års to stærkest profilerede bureauer.

Fra slutningen af 90’erne og op gennem 00’erne skilte Kunde & Co og Wibroe, Duckert & Partners sig markant ud i forhold til øvrige bureauer. For det meste med sidstnævnte i front i de årlige image-analyser.

Kunde & Co har altid været eminent dygtige til at tage sin egen medicin ved at markedsføre sig og få fat i erhvervslivets topledelser. Wibroe, Duckert & Partners var bedre end alle andre til at skabe de løsninger, som alle beundrede – og derved lade bureauets arbejde tale for sig.

Årets MyImage-analyse, der produceres af MyResearch i samarbejde med Bureaubiz, markerer et brud på den situation. Mens Kunde & Co fortsat holder fast og i år har overtaget 1. pladsen fra &Co, så er Partners faldet fra 3. til 7. pladsen.

Måske lyder det ikke af så meget. Men placeringerne i toppen af image-analysen er typisk mere stabile, så et fald fra 3. til 7. pladsen er ret markant. Desuden er det første gang i MyImage-analysens historie, at Partners er uden for Top 5 – og formentlig første gang i mange år, at bureauet har ligget så lavt i imagemålinger.

Tidligere var det Berlingskes Nyhedsmagasin, der stod for den årlige imageanalyse.

MyImage har været produceret siden 2009 og i de to første år var Partners suveræne på 1. pladsen – med Kunde & Co stabilt på 2. pladsen. Siden er den relative imagescore for Partners blevet halveret.

I den nye analyse er Kunde & Co uantastet bedst på udsagnet om strategisk styrke, mens Partners på sin hjemmebane fortsat er blandt de bedste på den kreative parameter. Der er dog svaghedstegn at spore i denne vurdering. Bureauet er faldet ned på 3. pladsen, og det er den eneste Top 3 placering, bureauet har på de kvalitative udsagn.

Det skal i øvrigt bemærkes, at indsamlingen af besvarelser overvejende er sket før Swipp-kampagnen begyndte. Den er blevet en af årets mest omdiskuterede, men kan ikke have haft nogen effekt på resultaterne i imageanalysen.

Der var en tilsvarende situation for to år siden, da Mensch stod bag den meget omdiskuterede New Normal kampagne fra Danske Bank. Det foregik i den sidste del af året og antastede derfor ikke, at Mensch for andet år i træk lagde sig på en 2. plads.

Året efter faldt bureauet dog til 7. pladsen, og i den nye måling er det blevet til en 8. plads.

Noget tyder på, at Mensch tabte momentum oven på Danske Bank kampagnen.

MyImage er udført af MyResearch. 708 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 22. Den største gruppe blandt respondenterne udgøres af marketingdir./chef mens de næststørste udgøres af Brand/Category manager samt adm. dir/CEO. Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre: BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch korrigeret for bureauets kundeandel. BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet. Du kan læse mere om analysen og bestille rapporterne på www.myimage.biz.