Negativ udvikling i to trekantsbureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

For det ene blev 2011 blot et enkelt år med et stort underskud. For det andet rummer udviklingen en konkurs – og en opstart i et nyt selskab.

Opdateret: 2010 var et rigtig træls år for Stærk Reklamebureau. Det lykkedes langt hen ad vejen at få rettet op på skuden i 2011, men så indhentede en konkurs hos en tidligere kunde bureauet.

Resultatet er blevet, at de selskaber, der rummede aktiviteterne omkring Stærk Reklamebureau og søterselskabet Click-house er taget under konkursbehandling. Det er sket under navnene SKNS2 og SKNS3.

“Vi fik en tilbagebetalingsdom på honorarer, vi havde modtaget i de sidste seks måneder op til konkursen i Frederiksberg Ejendomme. Det betød, at vi skulle af med 2 1/2 mio. kr. på en kunde, vi i forvejen havde tabt 1 mio. på. Det kunne vi ikke, og derfor valgte vi en løsning, hvor aktiviteterne – d.v.s. navnet, rettighederne, kunder og medarbejderne – er solgt over i de nye selskaber,” siger adm. dir. Steen Stærk.

Han fortæller videre, at driften i det nye Stærk og Clickhouse kører fornuftigt.

Helt så dramatisk ser det ikke ud hos et andet Vejle-bureau, Metaphor. Godt nok kom bureauet ud af 2011 med et solidt underskud – men det er oven på, at bureauet ellers har redet hele finanskrisen af med overskud.

“Vi har mange jyske BtB-virksomheder på kundelisten og vi er egentlig sluppet nådigt gennem årene med finanskrise. Men i 2011 blev vi ramt af, at de alle skar ned på deres aktiviteter. Samtidig havde vi heller ikke mere store offentlige opgaver. Det krævede, at vi tilpassede os – og det har vi gjort. Men tilpasninger tager tid,” siger adm. dir. Søren Bilgrav-Nielsen.

Tilpasningerne er først sluttet op til nytår, og nu kører bureauet så med “et forsigtigt plus”, som Søren Bilgrav-Nielsen udtrykker det.

Han fremhæver desuden, at bureauet i starten af 2012 har fået et søsterbureau med navnet Strategy First og tidligere Danfoss kommunikationsdirektør, Ole Daugbjerg i spidsen.

“Det viser, at vi trods et svært år stadig har luft i lungerne til nye initiativer,” siger Søren Bilgrav-Nielsen.

Nøgeltal for Metaphor

  • Bruttoavance 11,4 mio. kr. -32,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 570.000 kr. -15,2
  • Lønandel 92,7 (72,7)
  • Resultat af primær drift -1,566 mio. kr. (+0,86 mio året før)

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz