Netpeople topper blandt web-bureauer – men uden at imponere

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

11 web-bureauer er blevet bedømt af annoncørerne. Men det er en liste og en brancher, der rummer udfordringer for en imageanalyse.

Blandt reklame- og mediabureauer var der et bureau, der skilte sig markant ud i Bureau-analysen, som MyResearch og Bureaubiz har gennemført: Partners hos reklamebureauerne og OMD hos mediabureauerne.

Hos web-bureauerne er der også en vinder – men stilen er ikke lige så overbevisende som Partners og OMD.

Det drejer sig om People Group bureauet Netpeople.

Bureauerne bedømmes på Brandstyrke, hvilket er hjulpet kendskab og lysten til at invitere til en pitch, samt Brandposition, der bygger på otte kvalitative imageparametre.

Netpeople sikrer sin førsteplads gennem en overbevisende Brandstyrke, hvorimod Brandpositionen er noget mere usikker. Her bliver bureauet nr. seks efter 1508 og Zupa på første- og anden-pladsen. 1508 har dog et meget lavt kendskab.

Adm. dir. Jannik Liedner, Netpeople, er ikke overrasket over resultaterne.

“Jeg glædes over, udover et meget stærkt kendskab til og en præference for NetPeople, at vi opfattes som en af de mest innovative spillere på markedet – for jeg antager at dette begreb både dækker over brug af nye teknologiske muligheder, konceptudvikling og indsigt i nye digitale forretningsmuligheder. Det er bestemt et vigtigt parameter for et webbureau som NetPeople.

Hvad angår vores position, så tror jeg, den hænger sammen med, at vi i flere år har været et todelt bureau, hvor den ene del har været meget produktionstung og Dell-fokuseret, mens den anden har været kreativt og strategisk fokuseret. Det er der ændret på nu. Dell og produktionen er væk, og vi arbejder nu først og fremmest med kreativ og strategisk udvikling – for det meste i tæt samarbejde med Wibroe, Duckert & Partners. Men det tager tid at få den større klarhed i vores position forankret i markedet”, siger Jannik Liedner.

Mens det er noget lettere at udvælge reklame- og media-bureauer til en bureau-analyse, stiller web-bureauerne større udfordringer. Er alle relevante med, mangler der nogen – eller er der nogen af dem, der optræder i analysen, som i virkeligheden ikke er relevante?

F.eks. er Hello Group ikke med, mens et bureau som Guava er en blanding af både web-bureau og online-medie. Der er næppe tvivl om, at der skal arbejdes med listen til næste års analyse.

Desuden er kendskabet til web-bureauerne ikke særligt stort. Kun Netpeople kommer op på et niveau, der nærmer sig Top 15 blandt reklamebureauerne – resten ligger på niveauer, der svarer til den dårligste halvdel af reklamebureauerne.

Spørgsmålet er, om man overhovedet kan gennemføre en image-måling blandt web-bureauer? Og hvis man skal – om man kan gøre det på sammenlignelige parametre med andre bureauer?

Jannik Liedner kan godt se problemstillingen.

“Jeg kan godt forstå, at man kan være tvivlende over for, hvem man skal holde op mod hinanden. Vi ser en udvikling, hvor der sker en specialisering. Vi oplever bureauer, der fokuserer benhårdt på en special-kompetence, mens andre er mere generelt kreativt og strategisk funderet. Vi ser også reklamebureauer, der bevæger sig ind på området gennem afdelinger eller datterbureauer. Desuden ser vi også flere konsortier. Vi er selv med i en pitch lige nu, hvor vi er gået sammen med tre andre bureauer, der repræsenterer hver sin special-kompetence. Den udvikling tror jeg vil fortsætte”, siger Jannik Liedner.

BrandPower: 11 webbureauer fordelt efter bedste image samlet

 1. Netpeople
 2. 1508
 3. LBI (Framfab)
 4. Zupa
 5. Creuna
 6. Guava
 7. Dwarf
 8. Isobar
 9. In2Media
 10. Valtec
 11. Outrider

Brandstyrke: 5 bedste web-bureauer:

 1. Netpeople
 2. Guava
 3. LBI (Framfab)
 4. Zupa
 5. Creuna

Brandposition: 5 bedste web-bureauer:

 1. 1508
 2. Isobar
 3. Zupa
 4. Creuna
 5. LBI (Framfab)
3 bedste web-bureauer på 8 kvalitative imageparametre:

Bureauet er innovativt

 1. 1508
 2. Netpeople
 3. Dwarf

Bureauet er kreativt stærkt

 1. 1508
 2. LBI (Framfab)
 3. Zupa

Bureauet er strategisk stærkt

 1. 1508
 2. Creuna
 3. Zupa

Bureauet er god til at integrere kommunikationskanaler

 1. In2Media
 2. Guava
 3. 1508

Bureauet er god til at skabe resultater

 1. 1508
 2. Zupa
 3. Creuna

Bureauet har fokus på ROI

 1. Isobar
 2. Guava
 3. 1508

Bureauet adskiller sig markant fra sine konkurrenter

 1. 1508
 2. Creuna
 3. Isobar

Bureauet har en stærk ledelse

 1. Netpeople
 2. LBI (Framfab)
 3. Isobar

Analysen: Der er udsendt mails med unikke links til spørgeskemaet til adresser i Dansk Annoncørforenings mailbase. 108 har besvaret hele undersøgelsen.

Brandstyrke er sammensat af hjulpet kendskab og antallet af annoncører, der tilkendegiver at ville invitere bureauet, hvis der skulle gennemføres en pitch.

Brandposition bygger på otte kvalitative imageparametre, hvor respondenterne kan tage stilling til, om et udsagn passer på bureauet. Størrelsen på kendskab til bureauet har ingen betydning. Hvis halvdelen af dem, der kender bureauet vurderer, at det er kreativt stærkt, bliver det noteret som 50 pct., der tildeler bureauet kreativ styrke.

Hele rapporten koster 3950 kr. og kan bestilles hos MyResearch.dk/mycontacts