Ni bureauer ramt af nyt offentligt udbuds-koks

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

CBS gik i udbud om konsulentbistand til markedsføring og PR. Men nyansættelser gjorde opgavefordelingen mellem interne og eksterne ydelser uklar, så nu er udbuddet annulleret.

Copenhagen Business School underviser i udlicitering og udbud. Lige nu er der ni bureauer/bureau-konsortier, der nok ville ønske, at man havde taget sin egen undervisning til sig.

For CBS har i dag annulleret et EU-udbud om markedsføringsydelser.

”Det skyldes nyansættelser og omstrukturering i CBS. Selve behovet for markedsføring og PR er uændret, men med de nye ansættelser er det nødvendigt for os at kigge på, om ydelserne skal løses inhouse eller eksternt. Derfor annullerer vi udbuddet nu, og det er meget, meget ærgerligt” siger Anne Jun Kristensen, der er strategisk indkøbskonsulent hos CBS.

I alt ni bureauer/konsortier nåede at bruge ressourcer på at ”anmode om prækvalifikation”, som det hedder. De bureauer, som CBS ville have fundet kvalificeret, skulle efter planen have løst markedsføringsydelser for i alt 1,5-2 mio. kr. om året – fordelt på 10 delaftaler.

Nyansættelserne lægger også op til, at tidligere eksterne ydelser fremover vil blive håndteret inhouse, men omfanget af dette kendes ikke endnu. Men man kan med relativ sikkerhed konkludere, at budgettet for et nyt udbud næppe vil overstige det nu annullerede.

Anne Jun Kristensen tilføjer, at CBS ikke kun vil opdatere rollefordelingen, men også vil benytte lejligheden til at kigge på eventuelle synergieffekter ved at slå nogle af delaftalerne sammen før et nyt udbud.

At kigge på rollefordelingen internt-eksternt og eventuelt rydde op i delaftaler lyder som en god idé – men sku’ I ikke ha’ gjort den slags før et udbud?

”Jo. Nyansættelserne var ikke noget, jeg var bekendt med. Jeg fik derfor trykket på en knap, som jeg ikke ville have trykket på, hvis jeg havde kendt til planlagte ansættelser. Så havde vi kunnet bremse udbuddet i nogle måneder,” siger Anne Jun Kristensen.

Det ærgerlige i processen, understreger hun, består især i, at de interesserede virksomheder har haft et vist ressourceforbrug.

”Vi vil i det nye udbud, der kommer engang i det år, så vidt muligt vil bede om de samme oplysninger igen. Det sker også af hensyn til dem, der bød ind i første omgang. De vil i et vist omfang bruge grundoplysningerne på ny,” siger Anne Jun Kristensen.