Niels Thomsen er blevet partner i winwin

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet oplevede en række forandringer i 2008 og kom ud med et regnskab, der viser tilbagegang – både på toppen og på bunden.

“Lønfest i winwin” lød omtalen sidste år af bureauets regnskab for 2007. Årsagen var kraftigt stigende lønomkostninger.

I 2008 faldt de så med 12 pct., og så kunne overskriften passende være det modsatte. Der er dog en forklaring. For 2007 var udgifter til free-lancere regnet med i personaleomkostningerne – men ikke i antallet af hoveder. For 2008 er der droslet ned på antallet af free-lancere og antallet af fast-ansatte er steget.

“Det er en bevidst udvikling, der bunder i, at vi har bedre kontrol over vores belastning, og så kan det bedre svare sig at arbejde med fastansatte. Det skyldes bl.a., at vi har færre enkeltstående projekter end vi havde i 2007”, siger adm. dir Pernille Simmelkiær og tilføjer, at lønningerne rent faktisk er faldet.

“Bl.a. fordi to direktører – Hermann Haraldsson og Pia Kleist – har forladt bureauet”, siger Pernille Simmelkiær.

Den udvikling har så givet plads til optagelsen af en ny partner i skikkelse af Niels Thomsen. Han har bl.a. en fortid hos Grey København, hvor han også arbejdede sammen med den anden kreative partner, Mikkel Jangaard, og han har været tilknyttet winwin som free-lancer i de foregående par år.

Pernille Simmelkiær forklarer tilbagegangen med dels, at 2007 rummede enkeltstående projekter og dels, at turbulensen på ledelsesniveau trak ressourcer ud, så der ikke blev plads til new biz.

Men der er også lidt recession i udviklingen.

“Vi mærkede det mest i første halvår, mens vores kunder var mere stabile i andet halvår. Vi er fortrøstningsfulde over for indeværende år, men der er dog ingen tvivl om, at man ikke skal være for kæk på nuværende tidspunkt. Vi regner med at levere et positivt resultat, men konsoliderer os, og har fokus på at styrke vores konkurrenceevne med henblik på 2010”, sger Pernille Simmelkiær.

Nøgletal for winwin agency

  • Bruttoavance 21,988 mio. kr. -12,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 956.000 kr. -20 pct.
  • Lønandel 75 (68)
  • Resultat af primær drift 0,926 mio. kr. -70 pct.