Nike Football kostede tilbagegang i LBi

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

LBi, det tidligere Framfab, går for tredje år i træk tilbage i både bruttoavance og resultat af primær drift. Men ledelsen er positiv og ser flere grunde til at kalde resultatet tilfredsstillende.

Hvis man kan tale om historiens vingesus i en så ung branche, så knytter det sig til webbureauet Framfab, der var Lars Bastholms oprindelige bureau, hvorfra han grundlagde sin flotte internationale karriere ved b.a. at vinde Grand Prix for Nike i Cannes.

Nu hedder bureauet LBi, og det behøver tiderne ikke at være mindre gyldne af. Bureauet har således da også givet overskud i årevis, om end faldende de seneste år. I 2008 var resultatet af primær drift på 4,8 mio. kr.

Ledelsen betragter resultatet som tilfredsstillende, fordi man dels har kunnet fastholde kunder og tiltrække nye (seks stk), dels har tilpasset kapaciteten, så forholdet medarbejdere-aktivitetsniveau er fornuftgt.

“Desuden har vi til fulde indfriet den lange række af forventninger til 2008, som vi opstillede i 2007, så vi er tilfredse,” siger adm. direktør i LBi, Jesper Andersen.

Men bruttoavancen faldt …

“Ja, den faldt signifikant fra 2007 til 2008, og den primære årsag er, at vi i 2007 mistede Nike Football – altså ikke hele Nike-accounten – og det slog for alvor igennem i 2008,” siger Jesper Andersen.

I har et stort overskud på primær drift – men året forinden var det dobbelt så stort …

“I samme periode gik vi fra 69 medarbejdere i gennemsnit til 53 i 2008. Og jeg hæfter mig ved, at bruttoavancen pr. medarbejder er steget en smule, samtidig med at resultatet pr. medarbejder er på et fornuftigt niveau,” siger Jesper Andersen.

Nøgletal for LBi

  • Bruttoavance 42,609 mio. kr. -21 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 803.943 kr. +2,9 pct.
  • Lønandel 71 (69)
  • Resultat af primær drift 4,809 mio. kr. -49,6 pct.