NoA i Danmark stormer frem. Tæt på at overhale Kunde & Co

Finn Graversen,
journalist

NoA med &Co som det klart største medlem gik voldsomt frem i 2019 og er ved at indtage en unik position hvad angår både kreative, økonomiske og kompetencemæssige muskler.

The North Alliance – NoA – er i Danmark bedst kendt for &Co, men er reelt det nye People Group: en bureaugruppe, der godt nok står opført i gruppen af reklamebureauer, men som reelt er en moderne udgave af et full-service bureauhus, der er rammen om en række spidskompetencer inden for f.eks. kreativitet, design, digital, martech og strategiske konsulenter.

Men bliver man i gruppen af reklamebureauer, så har NoA kursen sat mod titlen som Danmarks største. 2019 blev et forrygende år med en vækst på over 20 pct. – eller mere end 30 mio. kr. – og det bringer bruttoavancen op på et niveau, der udfordrer Kunde & Co på førstepladsen.

Kunde & Co har dog endnu ikke aflagt regnskab, så hvad forskellen reelt er, kan ikke opgøres. I forhold til Kunde & Cos bruttoavance i 2018 på 162 mio. kr. er forskellen dog nu beskeden. Desuden tyder udtalelser fra Jesper Kunde til Markedsføring ikke på, at bureauet er vokset i 2019.

Eneste anden reelle konkurrent i gruppen er Hjaltelin Stahl, men her er der ikke mere sammenlignelige tal efter, at bureauet er blevet solgt til Accenture.

Der er digitale bureauer og mediabureauer, der er større, men de er også smallere end NoA, som derfor er ved at placere sig i en unik position, hvor man ikke bare repræsenterer en enorm kreativ muskel med &Co, men også en stor økonomisk og bred kompetencemæssig muskel.

&Co er motoren
NoA er et nordisk selskab med bureauer i Danmark, Norge og Sverige, og &Co er ikke bare den mest kendte del af NoA i Danmark – bureauet er også motoren rent økonomisk. Siden 2016 er bureauet mere end fordoblet og alene i 2019 kom der næsten 20 mio. kr. på bruttoavancen. Den digitale del af NoA i Danmark, Hello Great Works, kom også stærkt igen efter et svært 2018.

Men lige nøjagtigt &Cos markante vækst er en af de ting, som adm. dir. Mikael Jørgensen fremhæver, når han skal forklare betydningen af gruppen.

“I 2014 blev &Co til en del af NoA og vi var 28 mand. I dag er vi 77. Men den udvikling er ikke en isoleret &Co-succes. Vi er en gruppe af bureauer med hver vores kompetencer, og vi har også fortsat hver vores kunder. Men 70 pct. af kunderne er delt og vi har et hav af projekter på tværs af bureauerne. Jeg kan ikke sige, hvor stor en del af vores omsætning, der kan relateres til tværgående projekter – det er ikke en opgørelse vi har lavet– men den er helt sikkert betydelig,” siger Mikael Jørgensen.

Tanken om at arbejde på tværs af kompetencer er noget, som mange har forsøgt – men som også har voldt mange problemer, når der kobles en økonomisk virkelighed på at overlade opgaver til andre.

Grundideen i NoA er den samme som i sin tid i People Group – nemlig at bygge bureauet på de mennesker, der hver for sig er bedst inden for et kompetenceområde.

Men i modsætning til People Group, der havde Wibroe, Duckert & Partners som centrum, så er der valgt en anden model i NoA. Alle partnere – og dem er der alene i Danmark 25-30 af – er medejere af NoA og belønnes ud fra, hvordan det går NoA.

“På den måde kan vi flytte rundt med opgaver mellem både bureauer og lande alt sammen ud fra, hvor det giver bedst mening,” siger Mikael Jørgensen og fortsætter:

“Vores mission er klar. Vi ønsker at hjælpe vores kunder med at vækste deres toplinje gennem et stærkt fokus på deres kunder, men den opgave er blevet stadigt mere kompleks. Det skal vi som bureau spejle, så vi både har de kompetencer, der er brug for, samt evner at sætte de rette kompetencer i spil på opgaverne.”

Stejl læringskurve
Selvom NoA er organiseret med henblik på at kunne gøre dette, så erkender Mikael Jørgensen, at det på ingen måde er let.

“Hvis jeg skal pege på noget, der har præget året, så er det, at vores integration på mange og store projekter er blevet væsentligt bedre. Men der er meget at lære endnu og vi er på en stejl læringskurve,” siger Mikael Jørgensen.

Hertil kommer også fortsat store investeringer i kompetencer.

“Vi investerer stort, vi har gjort det hele tiden og vi vil fortsætte med det,” siger Mikael Jørgensen.

Sidste år investerede man f.eks. i etableringen af martech-selskabet, NoA Connect samt NoA Health, og det har kostet på bundlinjen.

I år er der så kommet NoA Consulting til, hvor konsulent-bureauet Clay er blevet gjort til en del af en fælles nordisk konsulent-forretning. De store management-konsulenter har investeret i bureauverdenen, og på denne måde griber NoA brancheglidningen ved at bevæge sig tættere på konsulent-verdenen.

En anden ting, som Mikael Jørgensen fremhæver ved året er, at man efterhånden har fået en god blanding af både lokale, regionale og internationale kunder.

“Vi var superstolte over at vinde opgaven med at markedsføre EU-Parlamentsvalget, og vi var ikke mindre stolte over at blive årets bureau ved Lovie Awards. Det har styrket vores internationale profil,” siger Mikael Jørgensen.

Det er svært at tale om et 2019-regnskab uden at tale om den aktuelle situation, og med kunder som SAS og Momondo, så har corona-krisen da også ramt NoA.

“Jeg føler først og fremmest med de selskaber, som er blevet bragt i en megahård situation. Hvad os selv angår, så arbejder vi efter en langsigtet plan, hvor det kan gå op og ned år for år. Vi har benyttet forskellige løsningsmodeller på de forskellige bureauer, men vores udgangspunkt er, at vi er gået ind i situationen sammen og vi skal helst også gå ud af den sammen. Vi har de folk, vi gerne vil have, og derfor vil vi gå til det yderste for at beholde dem,” siger Mikael Jørgensen.

NoA har en kapitalfond som hovedejer, men der er et pænt stykke over 100 partnere. Gruppen havde i 2019 en bruttoavance på ca. 660 mio. kr. og knap 800 ansatte.

NoA Danmark (incl. NoA Connect og NoA Health)

 • Bruttoavance 160.089 mio. kr. +24,5 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,124 mio. kr. +7,7 pct.
 • Lønandel 72,0 (72,6)
 • Resultat før skat +13,961 mio. kr. +99,4 pct.

&Co

 • Bruttoavance 86,544 mio. kr. +28,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,026 mio. kr. +1,7 pct.
 • Lønandel 73 (72,6)
 • Resultat før skat +12,539 mio. kr. +46,1 pct.

Hello Great Works

 • Bruttoavance 47,305 mio. kr. +14,0 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 965.408 kr. +23,3 pct.
 • Lønandel 68 (74,2)
 • Resultat før skat +3,467 mio. kr. (-4,751 mio. kr. året før)

Bold Cph

 • Bruttoavance 13,48 mio. kr. +24,4 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,037 mio. kr. +34,0 pct.
 • Lønandel 80,9 (77,2)
 • Resultat før skat +0,644 mio. kr. -13,3 pct.

NoA Consulting (tidl. Clay)

 • Bruttoavance 9,023 mio. kr. +1,8 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,003 mio. kr. -20,8 pct.
 • Lønandel 80,1 (61,5)
 • Resultat før skat +0,576 mio. kr. -76,3 pct.