Store forandringer i Nørgård Mikkelsen: Krise blev omsat til nye muligheder

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det bedste fra bureauverdenen kombineret med det bedste fra konsulent-verdenen. Således lyder opskriften på fremtidens Nørgård Mikkelsen – og det har vist sit værd.

Det kinesiske tegn for krise er en sammenfatning af tegnene for fare og muligheder. Det tankesæt har Nørgård Mikkelsen taget til sig og man kan således sætte det på som overskrift for året 2012 på bureauet.

Nørgård Mikkelsen gik ind i 2012 uden SuperBest. Godt nok havde man haft en stor del af 2011 til at skære til, men det var stadig en stor kunde at sige farvel til og 1. halvår endte med et minus på 4,5 mio. kr.

Til gengæld gik det helt anderledes i 2. halvår. Her tjente man 5 mio.

Ind imellem disse to tal er der en historie, der er meget større end det 0-resultat, som matematikken foreskriver.

Bureauet valgte kort sagt at give sig selv et service-eftersyn, og det førte til en række initiativer, som lagde grunden til vækst, mens markedet gik den modsatte vej.

“Vores udvikling i 2012 har ikke handlet om markedet – det har handlet om os selv,” siger adm. dir. Erik Laumand.

Selvom bureauet har været gennem en temmelig omfattende proces, så vil Erik Laumand ikke tale om revolutioner. Han taler mere om Nørgård Mikkelsen 2.0.

Processen har handlet om:

  • Definering af og fokusering på kernekompetencer
  • Udvidelse af værktøjer og kompetencer med henblik på at komme tidligere ind i processerne
  • Ændret balance mellem produktions-opgaver og konsulent-timer
  • Tryk på new bizz aktiviteter

“Vi søger at flytte os i markedet, men det kan man ikke kalde for unikt. Det er der mange bureauer, der gør. Desuden forsøger vi ikke at blive noget andet end det, vi altid har været. Vi søger at udvikle os. Derfor er det mere en slags Nørgård Mikkelsen 2.0,” siger Erik Laumand og fortsætter:

“Tidligere var processen, at et bureau fik en brief for derefter at trække sig tilbage og siden vende tilbage til kunden med løsningen. Men udfordringen for et reklamebureau er i dag noget helt andet. Kommunikationen kommer ind meget tidligere som en integreret del af produkterne. Derfor skal vi arbejde på at komme ind meget tidligere i processen, men det stiller krav om substans og indsigt – og om værktøjer og processer.”

Erik Laumand taler om at kombinere det bedste fra reklamebureauet med det bedste fra konsulent-firmaer.

“Konsulenter er meget stærke på processerne – men svage på eksekvering. Deres arbejde ender i et ringbind. Reklamebureauer er gode til eksekvering – men har manglet værktøjerne til at komme ind tidligere i processen. Det er, hvad vi har arbejdet på at styrke os på,” siger Erik Laumand.

Samtidig er det vigtigt at fokusere på områder, hvor bureauet rent faktisk har viden – for uden indsigt og erfaring kan man umuligt blive en så kvalificeret partner, at kunderne vil trække bureauet ind tidligere.

Nørgård Mikkelsen har historisk været stærke på fødevarer og retail, og de to ben bygger man selvfølgelig videre på. Men man har udvidet med et fokus på energi – i en forventning om, at det bliver et nyt stort markedsområde – samt på BtB.

“Men ikke bare en hvilken som helst BtB. Der skal være tale om virksomheder med et brand-potentiale,” siger Erik Laumand.

En del af initiativerne har været at rekruttere seniorfolk til både de nye områder -samt i det hele taget til new bizz.

“For os har det ikke handlet om at kæmpe os ind i bureaukonkurrencer. Vores new bizz handler om at komme i dialog med kunderne på et relevant og indsigtsbaseret grundlag. Vi ser det som en langsigtet proces, hvor der kører en dialog mellem en senior-medarbejder og en kunde, som samtidig underbygger vores ambition om at kunne gøre os gældende tidligere i processen,” siger Erik Laumand.

Han stiller det næsten matematisk op. I stedet for at bruge ressourcer på måske 10 årlige bureaukonkurrencer vil han hellere bruge ressourcer på at føre dialog med måske 50-60 mulige kunder hen over året.

“Det begyndte at virke for os i 2. halvår. Status er, at vi i 2012 har samlet 15-20 nye kunder og projekter op til en værdi på over 15 mio. kr.,” siger Erik Laumand.

Strategisk alliance om produktion

SuperBest var en stor produktionskunde, og Nørgård Mikkelsen har nu forladt tanken om at være et bureau med en stor produktionsafdeling.

“Vi håndterer fortsat produktioner. Vi tilrettelægger og udvikler – men vi har indgået en strategisk alliance med et firma, der kan levere produktionsopgaver til konkurrencedygtige priser. På samme måde satser vi også på outsourcing af f.eks. digital produktion,” siger Erik Laumand.

Partnerskabet er med AdEvolution i Riga, der tidligere indgik i Par No. 1, men nu har skiftet navn og satset på at være en mulig partner for andre bureauer.

Selvom regnskabet på ingen måde er prangende – nok snarere tværtimod – så er Erik Laumand velfornøjet.

“Det skal ses i forhold til den udvikling, vi har gennemgået i årets løb. Vi har i dag en bredere og mere sund kundeportefølje, og udviklingen tegner lige nu positivt. Det er vores ambition at levere en overskudsgrad på 15 pct. i år,” siger Erik Laumand.

Nøgletal for Nørgård Mikkelsen

  • Bruttoavance 58,679 mio. kr. -24,5 pct.
  • Bruttoavancen pr. medarbejder 752.295 kr. -10,0 pct.
  • Lønandel 73,1 (66,6)
  • Resultat af primær drift +0,466 mio. kr. -93,0 pct.