Nord DDB et år senere: En del fremgang og visse mangler

Peter Engholm,
journalist

For et år siden fik NORD DDB ny ledelse. I dag er bureauet markant større i omsætning og antal medarbejdere. Og 4 personer er føjet til en udvidet ledelse. Annette Piilgaard og Mikkel Jønsson gør status – også over det, der fortsat mangler.

Den 1. juli 2020 overtog Annette Piilgaard og Mikkel Jønsson – som hhv. CEO og executive creative director – ikke alene ledelsen –  men også et medejerskab af Nord DDB i København. 

Det skete midt i corona-pandemien, men da havde en anden form for usikkerhed præget bureauet i en tid.

”Det havde været en turbulent tid hos Nord DDB i København i nogle år. Skiftende ledelser var gået i skiftende retninger. Så vores primære mål har været at fastholde fokus og arbejde med at forløse bureauets potentiale,” siger Annette Piilgaard og sætter disse ord på potentialet:

”Nord DDB’s mantra er Breaking brands into culture, og det sker med strategi og kreativitet på et højt niveau. Denne arv løfter vi, og vi kan samtidig se, at de kulturelle indsigter tager kegler og vækker gehør hos kunderne. Så vi sætter reelt strøm til det velkendte DDB.”

Antallet af medarbejdere er vokset med 50 pct.
For et år siden var der 22-25 medarbejdere på Nord DDB. I dag er bureauet oppe på 36. 

To tredjedele af medarbejderne, der er kommet til, er nyansættelser, mens den sidste tredjedel er genbesættelser. Dertil kommer, at flere freelancere er konverteret til faste medarbejdere.

”Faste medarbejdere har vist sig mere effektive for os, og vi skal hverken spørge London eller New York om lov. Vi bestemmer selv, hvad der er det rigtige for bureauet,” siger Annette Piilgaard – og berører i den forbindelse en mindre omtalt del af tiltrædelsen og medejerskabet fra sidste år: De nordiske bureauledelser har etableret deres eget Nord DDB, som nu er et mikronetværk i Norden. Helt mikro er det nu ikke, for Nord DDB i Stockholm tæller 200 medarbejdere. 

”Vi er stadig en del af det globale DDB-netværk, men vores tætteste kolleger er klart dem på Nord DDB bureauerne i Sverige, Norge, Finland og Letland – særligt kreativt. Vi taler med dem hver dag, og vi hjælper hinanden på kryds og tværs,” siger Mikkel Jønsson. 

Ligger foran ambitiøst budget
Økonomisk går det godt på Nord DDB. Igen. For det netop offentliggjorte regnskab for 2020 (se nederst) er ikke munter læsning, om end det i et kriseår lykkedes at mindske underskuddet i forhold til 2019. Anderledes positivt ser 2021 ud:

”Vi har lagt et budget, der lægger op til en vækst på 28 pct. – og vi ligger pænt foran dette budget,” siger Annette Piilgaard og suppleres af Mikkel Jønsson:

”Der er kommet ro på – og fart på. Der er en ny energi, og kunderne er glade, og medarbejderne trives. En del af bureauets store potentiale ligger i en mærkbar og uforløst sult efter at udkomme med endnu flere ideer, der brager igennem.”

Udvidet ledergruppe på fire personer
Ved tiltrædelsen sidste sommer lovede Annette Piilgaard og Mikkel Jønsson sig selv at skrue op for new bizz-aktiviteterne. Det løfte er indfriet:

”Vi har på et hvilket som helst tidspunkt det seneste år haft gang i mindst én pitch, suppleret med et hav af opsøgende aktiviteter. Så alle har haft travlt. Blodet strømmer hurtigere, og vi har stiftet bekendtskab med nye brancher uden at miste fokus på både vores kunder og vores medarbejdere,” siger Mikkel Jønsson.

Også på ledelsesplan er der skruet op for aktiviteterne. Ledelsen i Nord DDB blev i september suppleret af kreativ dir. René Sohn Kammersgaard, der kom fra Robert/Boisen, og i maj af strategisk direktør Michael Kowal. 

Nu er en udvidet ledergruppe kommet til – bestående af:

  • Signe Holm, cultural strategist
  • Tim Fremmich, associate creative director
  • Hanne Fabricius, client service director
  • Tina Bagge Larsen, senior account director 

”Det er naturligt at inddrage flere kompetencer og en effektiv måde at få flere observationer og gode ideer. Vi har organiseret os, så vi kan rykke på flere fronter og vokse yderligere. Vi forventer at være over 40 medarbejdere på samme tid næste år,” siger Annette Piilgaard. 

Mere markedsføring – af bureauet
Ledelsen understreger – i udtalt respekt for bureauets brand – at det er et forstærket snarere end et forandret Nord DDB. Ambitionen er uforandret at ”bygge brands via kreativitet, der skiller sig ud”, men dermed ikke sagt, at ikke sker ændringer – især via flere ansættelser:

”Vi skal øge kompetencerne i digitalt regi og i design-afdelingen. I den forbindelse er vi taknemmelige for, at vi har haft let ved at tiltrække nye medarbejdere,” siger Annette Piilgaard.

En del tyder på, at en del krydser er blevet sat – men Mikkel Jønsson erkender, at der fortsat er felter, der står tomme. Han fremhæver ét:

”Vi har ikke nået at markedsføre os selv endnu. Vi skal banke kendskabet yderligere op hos særligt challenger brands og overbevise dem om værdien i at udkomme med kommunikation, der skiller sig markant ud fra mængden. Vi kommer til at gøre visse ting anderledes den kommende tid, og man kommer klart til at se uventede initiativer og arbejder fra vores side.”

Nøgletal for DDB Gruppen i 2020

(Nord DDB Copenhagen og Spoiled Production)

  • Bruttoavance 26,392 mio. kr. -16,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 910.069 kr. +12,9 pct.
  • Lønandel 71,8 (70,8)
  • Resultat før skat -2,354 mio. kr. +20,6 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz