Nordisk Film har solgt tv-produktion fra

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Køber er et kun et år gammelt fransk selskab med globale ambitioner.

Køb op eller bliv solgt. Således så ledelsen i Egmont-ejede Nordisk Film på fremtiden for tv-produktion, og resultatet blev, at man har solgt den del af selskabet fra.

Køber er det internationale Banijay Entertainment. Selskabet blev grundlagt i januar 2008, og har siden opkøbt førende tv-selskaber i Frankrig, Spanien, Tyskland, Rusland, England og USA.

Nu tilføjes så Nordisk Film TV, som er blandt de største tv-producenter i Norden.

Målet for Banijay Entertainment er at blive et globalt brand indenfor indholdsproduktion og distribution for tv og nye multimedia-platforme.

Nordisk Film TV producerer årligt 1500 timers tv i Danmark, Norge, Sverige og Finland og beskæftiger i alt 300 fast- og projektansatte medarbejdere. Nordisk Film TVs omsætning var i 2008 på lidt over 400 mio. kr., inkl. delejede selskaber, hvilket udgør omkring 10 % af Nordisk Films samlede omsætning.

“Vi har vurderet, at selskabet udvikles bedst under ejerskab af et internationalt funderet selskab med tv-produktion som kerneområde. Nordisk Film TV er en væsentlig aktør i markedet, og interessen for at købe har derfor været stor”, fortæller adm. dir. Allan Hansen, Nordisk Film og tilføjer, at selskabet vil bruge frasalget til fortsat at udbygge aktiviteter inden for filmproduktion, distribution af film, PlayStation og musik.

Nordisk Film TV fortsætter under den hidtidige nordiske ledelse med Jacob Houlind og Peter Hansen i spidsen og har fortsat fokus på kerneområderne underholdning, fakta og tv-drama samt advertiser funded programming og branded content.

Desuden vil der fortsat være et tæt samarbejde med Nordisk Film og selskabet forventes i en periode at residere på de samme adresser som hidtil.

Nordisk Film TV i Danmark, Sverige og Norge indgår i ejerskiftet. Det danske comedyselskab Respirator Media & Development samt det finske underholdningsselskab Solar Television indgår i ejerskiftet for så vidt angår Nordisk Film TVs ejerandele heraf.