Af Peter Engholm 25@mail.dk

Sundhedsstyrelsen har gransket forslag fra i alt 20 bureauer og valgt dét, der bedst kommunikerer risiko ved ikke at bruge kondom samt den ”gode stil” ved at bruge det.

Budgettet er lille, tidsfristen var kort, og processen umiddelbart ressourcekrævende – men interessen var stor, da Sundhedsstyrelsen udbød kampagnen “Kun med kondom 2012”.

I alt 20 bureauer bød ind – ét mere end de 19, Sundhedsstyrelsen i første omgang oplyste til Bureaubiz – på det åbne udbud, og efter at have set de skitser, som man havde bedt om, har styrelsen valgt det Frederikshavn-baserede bureau, Corbiz, som vinder.

“Corbiz’ forslag formåede bedst at adressere begge problemstillinger, som vi ønsker belyst: Risikoen ved ikke at bruge kondom samt at knytte kondom-brug til “god stil” blandt de unge,” siger Niels Sandø, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Dertil kommer – understreger Niels Sandø – at persongalleriet i Corbiz’ forslag sigter mod høj identifikation blandt målgruppen, og at der samtidig er oplagte muligheder for sidehistorier, hvilket ikke er uvæsentligt, idet der ved siden af massekommunikationen også er planlagt en lokal indsats.

Kun med kondom 2012 har et budget på 2,5 mio. kr. – med én million til bureauet, én millon til indrykninger og en halv mio. kr. til kondomer. Bureauets million kommer i øvrigt næppe op på værdien af de timer, som de 20 bureauer har brugt på deres indsendte forslag.

Og noget tyder på, at der – selv på det ønskede skitseplan – er lagt en del kvalificeret arbejde i bureau-forslagene.

“Generelt er niveauet højt blandt de indsendte forslag. Flere af tankerne lå væsentligt længere fremme end dér, hvor vi er nu, men det satte tanker i gang hos os: Er det dén vej, vi skal gå, når vi skal udvikle kampagnen yderligere,” siger Niels Sandø.

Corbiz har ifølge Niels Sandø leveret “et billede” på kampagnen, og det billede skal til at foldes ud i den kommende tid, så kampagnen kan være klar til eksekvering i uge 37 og 38.

Sundhedsstyrelsen anser det for sandsynligt, at der også kommer en kondom-kampagne i 2013, men det er – grundet tidshorisonten og usikkerheden – alt for tidligt at tale om udbudsform og budget på denne kampagne.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club