Novo Nordisk vælger bureauer

Peter Engholm
25@mail.dk

Der er tale om rammeaftaler, der minder om det offentliges SKI-aftale. Bureauer på listen bliver promoveret og trænet, men er ikke garanteret opgaver.

Novo Nordisk er ved at lægge sidste hånd på en flere måneder lang proces, der skal sikre de forskellige brands i koncernen rammeaftaler med en række reklamebureauer. Aftalerne kan minde om et offentligt udbud, hvad angår varighed og (manglende) job-garanti, men Novo Nordisk søger ved forskellige tiltag at undgå, at bureausamarbejderne bliver kortvarige, ubrugte hyldevarer.

Udvælgelsesprocessen ledes af Marketing Services under Corporate Sourcing i Novo Nordisk.

“Vi arbejder sammen med en brugergruppe, der repræsenterer de forskellige brands. Medlemmerne er erfarne brugere af advertising services, og det er brugergruppen, der træffer beslutningerne om valg af bureau. Gruppen er ikke så stor, at den konstruktive dialog risikerer at forsvinde, og ikke så lille, at den ikke dækker hele Novo Nordisk,” siger Mikkel Lykke Larsen, der er Negotiator i Corporate Sourcing.

Reklamebureauerne er både danske og udenlandske, og rammeaftalerne er sat til at gælde i to år.

“Vi sigter mod et varigt, mere partnerbaseret samarbejde med den toårige horisont,” siger Mikkel Lykke Larsen.

Hvor meget varigt er der i en toårig horisont?

“Der er flere bureauer, der har længere historik med Novo Nordisk end to år. Når vi har sat rammeaftalernes varighed til to år, er det for at have et fast tidspunkt, hvor begge parter kan evaluere samarbejdet. Det er også op til bureauerne at komme med ændringer, nye tiltag, så de fortsat er interessante. Den mulighed har de – og bør bruge. Vores hensigt er ikke at ryste posen hvert andet år for samtlige bureauer,” siger Mikkel Lykke Larsen.

Novo Nordisk ser på tre hovedpunkter, når reklamebureauerne granskes: 1. Kvalitetssikring, dvs. kompetencer, mennesker, værktøjer og erfaringer. 2. Risikominimering og 3. Økonomisk ansvarlighed, dvs. at Novo Nordisk betaler markedspris for ydelserne.

“Ikke alle brands lader sig styre af, at vi kører en proces – idet nogle allerede har valgt bureauer. Det piller vi ikke ved. Men vi bestræber os på altid at have de tre punkter med, når vi vælger bureauer – uanset om vi kører en fælles proces eller hjælper enkelte brands,” siger Mikkel Lykke Larsen.

Bureauerne i de kommende rammeaftale varierer ikke kun i nationalitet, men også i opgavetyper og samarbejdets størrelse, af den simple grund at der er forskel på at producere brochurer og være leadbureau.

“Vi har inddelt bureauerne i forskellige segmenter. Samtidig ser vi i princippet også på leadbureauer. Dem er der flere af i Novo Nordisk, og flere bureauer er inde over flere brands,” siger Mikkel Lykke Larsen.

Han ønsker ikke at oplyse, hvilke – eller for den sags skyld hvor mange – bureauer, der er omfattet af de kommende rammeaftaler. Derudover ligger det heller ikke fast, at de bureauer, der får en rammeaftale med Novo Nordisk, er sikret arbejde i de kommende to år.

“Vi udarbejder ikke en lang liste, men en overskuelig liste. Vores mål er ikke at lave en hel masse kontrakter, men derimod foretage et konsolideret udvalg af bureauer, der kan levere det, Novo Nordisk har behov for. Rammeaftalen definerer terms & conditions – samt arbejdsprocesser. Så skal man ikke til at diskutere den slags, når man skal i gang. Det er rigtigt, at der med aftalen ikke ligger en garanti for projekter, men vi promoverer listen indadtil, og vi træner og evaluerer vores bureauer. Vi indgår nødigt aftaler, der ikke er til for at blive brugt – af ressorcehensyn for os og bureauerne ,” siger Mikkel Lykke Larsen.

Danske og udenlandske bureauer lyder som et stort marked at afdække – har bureaukonsulenter hjulpet jer?

“Det er bureauer, der er på de markeder, Novo Nordisk er repræsenteret. Det er ganske rigtigt et stort marked, og vi har haft dialog med disse brokere og konsulenter. Vi ved godt, at disse spillere er på markedet, og vi er i løbende dialog med bureaukonsulenter, men vi har ikke købt deres services i denne forbindelse,” siger Mikkel Lykke Larsen.