Nu er det officielt: Offentlige udbud er for dyre

Peter Engholm
25@mail.dk

Hvad sikkert mange bureaudirektører længe har vidst, erkender det officielle Danmark nu. Udbudsrådet konstaterer, at mange offentlige udbud er for dyre.

Adskillige bureauledere vil givetvis have et stilfærdigt “hvad sagde jeg?” øjeblik med offentliggørelsen af Analyse af transaktionsomkostninger ved udbud.

Afsenderen er Udbudsrådet, der består af repræsentanter fra en række ministerier og organisationer, og analysen viser, at omkostningerne ved udbud i mange tilfælde er højere end nødvendigt.

Og det behøver tilsyneladende ikke at være så svært: For ved at tilrettelægge udbuddene bedre kan myndigheder og virksomheder undgå en del af omkostningerne, lyder konklusionen fra Udbudsrådet.

Rådet har gransket 21 udbud, herunder et begrænset udbud for Reklamebureauydelser, og rådets formand, tidl. ISS-direktør og nuværende ejer af digitalbureauet Deducta, Jørgen Lindegaard, siger:

“Der er gevinster for både virksomheder og myndigheder ved at nedbringe transaktionsomkostningerne ved udbud. En krone sparet, er en krone tjent. Derfor er der behov for at både myndigheder og virksomheder arbejder sammen for at nedbringe omkostningerne. Udbudsrådets vejledning kan forhåbentlig bidrage til at sikre en mere smidig udbudsproces.”

Analysen indeholder en række fokuspunkter, som beskriver, hvordan omkostningerne ved udbud kan sænkes. Et centralt punkt er at standardisere udbudsprocesserne, så både ordre- og tilbudsgivere får forenklet forløb.

Hos DI Videnrådgiverne er chefkonsulent Kirsten Alkjærsig godt tilfreds med Udbudsrådets analyse:

“Fordelene ved begrænsede udbud bliver fremhævet, og der bliver stillet skarpt på behovet for grundig forberedelse. Desuden lægger man også op til at spørge sig selv som udbudsgiver om dette og hint krav er nødvendigt eller ej.”

Analysen kigger både bredt og konkret, og i forbindelse med reklamebureauydelser hedder det:

“Det er derfor interessant at se på, hvordan man håndterer kravspecifikationen, samt hvilke omkostninger der generelt er forbundet med at udbyde så komplekse ydelser som kreative vidensservice er.”

Kirsten Alkjærsig understreger, at de gode råd fra Udbudsrådet ikke kun er forbeholdt udbudsgivere, men også tilbudsgivere:

“Vi har en pligt til at tænke os grundigt om, før vi eksempelvis klager og beder om aktindsigt. Der kan naturligvis være grelle tilfælde, hvor det er oplagt at gøre det, men det hører med til det samlede billede, at vi også bærer et ansvar for at holde omkostningerne ved udbud nede,” siger Kirsten Alkjærsig.