Ny aftale om forbrugerbeskyttelse

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Regeringen har sammen med Venstre og Konservative indgået en aftale om modernisering af forbrugerklagesystemet.

En ny aftale, som regeringen (Socialdemokratiet og De Radikale) har indgået sammen med Venstre og Det Konservative Folkeparti, styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt, skriver Erhvervs- og Vækstministeriet i en pressemeddelelse.

Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher og samtidig kan forbrugerne få løst klagerne hurtigere og billigere.

”Jeg er glad for, at vi er blevet enige om at gennemføre den nødvendige modernisering af det offentlige forbrugerklagesystem til gavn for både forbrugerne og erhvervslivet. Aftalen udvider forbrugernes klageadgang med ca. 45 nye brancher, indfører mere smidige processer og styrker forbrugerbeskyttelsen væsentligt,” siger erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen.

I det nye forbrugerklagesystem er der to faser. En mediationsfase og en fase med en egentlig nævnsbehandling.

I den første fase betaler forbrugeren 100 kr. for at få hjælp fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at finde en løsning, som begge parter kan acceptere.

Hvis det ikke lykkes, og forbrugeren vælger at gå videre til anden fase i Forbrugerklagenævnet, betales et gebyr på 400 kr., som forbrugeren får tilbage, hvis der indgås forlig eller forbrugeren vinder sagen.

I dag betaler forbrugeren 160 kr. for at klage til Forbrugerklagenævnet.

Virksomheden skal betale et gebyr på kr. 6.000, hvis sagen tabes og kr. 1.000 hvis der indgås forlig.

Grænsen for hvornår der kan klages over en vare eller tjenesteydelse bliver fremover 1000 kr., dog 650 kr. for tøj og sko.

I 2013 behandlede Forbrugerklagenævnet 2.500 sager. 41 procent blev afsluttet med et forlig. I 67 procent af de sager, der blev asluttet, fik forbrugeren medhold

Kun 17 procent af sagerne blev afgjort i Forbrugerklagenævnet. De resterende sager blev afsluttet på anden vis, f.eks. afvist fordi de faldt uden for Forbrugerklagenævnets kompetence.

Se pressemeddelelsen og flere fakta her