Ny bureau-opgave: Formidling, der øger tilgængeligheden i Viborg

peng

Gamle byer har historien, men ikke nødvendigvis formidlingen og tilgængeligheden med sig. I Viborg – med en bykerne fra 900-tallet – skal Hatch & Bloom udvikle en formidlingsløsning.

Et problem i mange gamle byer er tilgængelighed. Og muligheden for at starte forfra er sjældent til stede. Derfor har Realdania, Bevica Fonden, Arbejdsmarkedets Feriefond og Vanførefonden indgået partnerskab med Viborg Kommune om et projekt, der skal give konkrete erfaringer med at gøre Viborg historiske bykerne tilgængelig til glæde for både borgere og turister. En bykerne, der rækker tilbage til 900-tallet.

Landskabsarkitekterne Team Schønherr vandt konkurrencen om de fysiske tiltag, og med på projektet kommer nu Hatch & Bloom, der får ansvaret for at udvikle en formidlingsløsning, der fremmer tilgængeligheden i Viborgs historiske bykerne. Målet er, at ”man som bruger kan navigere i byen og ved, hvor man kan færdes i et tilgængeligt miljø”.

Den eksisterende information om byens historie, fortællinger og steder skal gøres tilgængelig for alle via en række forskellige tiltag og platforme. Opgaven omfatter kortlægning, bruger-interviews, fælles idéudvikling, udvikling af strategi og implementering.

”Byrumsformidling er en kompliceret øvelse, fordi rigtig mange behov skal tilgodeses på samme tid. Det kalder på brugerdreven innovation, hvor vi udvikler løsninger sammen med borgere, turister, kommune, lokale råd og mange andre interessenter”, siger partner fra Hatch & Bloom, Mette Theilgaard.

Projektet er del af en international satsning, hvor andre europæiske byer følger tæt med i projektet.

”Vi skal udvikle en formidlingsløsning, der passer perfekt til Viborg. Men vi skal også vise, hvordan brugerdreven innovation kan gøre en kæmpe forskel, når vi udvikler vores byer til fremtidens behov”, slutter hun.

Projektet i Viborg er ét blandt flere projekter i det internationale samarbejde League of Historical and Accessible Cities, der koordineres af det europæiske fondssamarbejde European Foundation Centre (EFC).

Det internationale samarbejde sætter fokus på, hvordan man på én og samme tid kan bevare kulturarven og sikre, at den er tilgængelig for alle, og danner samtidig ramme for videndeling og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Blandt de øvrige byer er Avila (Spanien), Mulhouse (Frankrig), Lucca og Torino (Italien).

Den økonomisk ramme for projektet er på 23 mio. kr. – fondene bidrager  med 16,15 mio. kr., Viborg Kommune med 6,85 mio. kr.

Læs mere på viborg.dk/tilgaengelighed.