Ny Creuna-chef fundet hos Wunderman

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bureauet har fundet afløseren for Kim Jong Andersen – det blev en af fire partnere hos Wunderman – og øger dermed fokus på dialog.

I forhold til Kim Jong Andersen, der i starten af i år skiftede til DDB, er det en noget anden type, Creuna har fundet til at lede bureauets 25 mand store afdeling for strategi og kreativitet.

Navnet er Martin Lindegaard (41), og han er fundet hos Wunderman.

“Kim Jong var en mere entreprenant type som meget hurtigt fik bygget afdelingen op. Med hans beslutning om at skifte til DDB har vi fundet det naturligt at søge en noget anden profil til at bringe afdelingen videre,” siger adm. dir. Thomas Vejlemand.

Han karakteriserer desuden Martin Lindegaard som tung på digitale strategier og dialog markedsføring.

“Specielt det sidste er vigtigt, fordi jeg tror, det er noget, vi hos Creuna kommer til at beskæftige os mere med i årene fremover,” siger Thomas Vejlemand.

Martin Lindegaard har været hos Wunderman i fire år og var en af fire partnere i bureauet. Han karakteriser selv sit skifte som at gå fra et godt job til et, der får lagt lidt mere på – og dermed bliver mere attraktivt.

“Creuna har nogle muskler indenfor brugercentreret kreativitet, teknologi og service, som de færreste har i Danmark eller Norden, og Creuna er et godt navn i branchen. Samtidig øger de deres fokus på strategisk relationsmarkedsføring. Creuna favner i det hel taget bredt i forhold til virksomheders investeringer i digitale strategier og langsigtede kunderelationer, og det ser jeg som en spændende mulighed,” siger Martin Lindegaard og tilføjer:

“Samtidig er bureauet organiseret lidt anderledes. Her er der tale om fire forretningsområder i Danmark, hvor jeg får ansvaret for det ene. Det vil give mig flere ledelsesopgaver samtidig med, at jeg kan holde fokus på at levere målbare forretningsresultater til kunderne – noget som jeg synes er en naturlig udvikling for mig i min karriere.”

Som uddannet cand. polit. lå en bureaukarriere – eller for den sags skyld en digital karriere – ikke umiddelbart i kortene. I stedet for centraladministrationen endte han dog hos IBM, hvor han udviklede sig til e-business konsulent. Herfra gik vejen så til bureau-verdenen: Tribal DDB, Hello Group og Wunderman.

“Jeg har været i bureauverdenen i 11 år, og det er her, jeg føler, jeg hører til,” siger Martin Lindegaard.

Han starter hos Creuna d. 1. marts.

Hos Wunderman udløser hans afgang ikke nogen forandringer, fortæller adm. dir. Jan Werner. Opgaverne er fordelt på de øvrige partnere og andre på bureauet, og fremover vil der være tre partnere i stedet for fire.

Ud over Jan Werner er det Chandra Mostov og Rune Alring.