Ny Creuna-direktør: Bunden er nået, og vi er på vej op

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Creunas kontor i København har i flere år været smertensbarnet i gruppen. I 2014 har man ryddet op og været helt nede på 25 medarbejdere.

Vejen ind til Creuna i København går gennem en statelig og imponerende indgangshall i Hammerensgade i indre København. Men det er alt andet end en herskabelig opgave, som Nikolaj Opstrup er blevet udstyret med, siden han i starten af i år overtog ledelsesansvaret for bureauet.

Da Creuna flyttede ind på adressen var det landets største og mest kendte digitale bureau – i dag er Creuna København nede på 25 medarbejdere og lokalerne er blevet en klods om benet rent økonomisk.

Nikolaj Opstrup lægger da heller ikke skjul på, at regnskabet for 2014 vil blive endnu et med en bundlinje skrevet med rødt. Men for ham er det ren historieskrivning.

“2014 har været et oprydningsår. Vi har måttet sige farvel til en række mennesker, nogen har valgt at sige farvel til os, salget har svigtet og vi har også taget et alvorsord med nogle kunder, som har ført til at vi har afviklet nogle engagementer. Den slags koster,” siger Nikolaj Opstrup og konstaterer, at forretningen nu er skåret til. Bunden er nået.

“Men når det er sagt, så skal det tilføjes, at Creuna-koncernen er dedikeret til at have et bureau i København. Det er en metropol, hvor mange kunder kommer gennem, og derfor skal der være et Creuna-bureau af en anselig størrelse. Så viljen og dermed investeringslysten er til stede. Til gengæld er der også en forventning om, at vi nu bygger op,” siger Nikolaj Opstrup.

Landegrænser nedbrudt

Samtidig ændrede Creuna sin organisation i 2014. Landegrænserne er brudt ned, så Roar Nissen, direktør i Creuna Aarhus nu refererer ind til koncernledelsen på lige fod med Nikolaj Opstrup og lederne i Stockholm, Helsinki og Oslo.

“Ansvaret ligger dermed der, hvor aktiviteten foregår og vi matcher bedre kundernes behov for en partner som er til stede lokalt, men arbejder agilt på tværs af landegrænser. Det kan lyde som en mindre organisationsændring, men det har været rigtig godt for gruppen,” siger Roar Nissen, der kan glæde sig over, at Creuna i Aarhus står i en god position.

“Vi havde et hårdt år i 2009, hvor vi måtte skære ned i Aarhus. Siden er vi blevet ca. fordoblet og Creuna Aarhus er i dag 40 medarbejdere. Så ja – København har været i knæ, men alle andre steder går det faktisk rigtig godt, og vi arbejder meget på tværs af de forskellige byer. Så Creuna som sådan har det rigtig godt,” siger Roar Nissen.

Han fortæller videre, at byerne i koncernen ikke er kopier af hinanden – de besidder forskellige kompetencer, så man kan trække på hinanden efter behov.

Arbejdet skal definere Creuna København

Nikolaj Opstrup vil ikke komme med store programerklæringer og faste mål for, hvad Creuna København skal være.

“I København opererer vi i spændingsfeltet mellem forretningsudvikling, teknisk forståelse og kreativitet. Vi er seniortunge og kan noget omkring UX, design og frontend, men det er evnen til at se sammenhæng mellem ting, som er vores udgangspunkt. For mig handler det dog mere om at vise, hvad vi er – det er det arbejde, man kommer til at se fra os, der skal definere os,” siger Nikolaj Opstrup og fortsætter:

“Vi har været nede på omkring 25 medarbejdere og bevæger os nu mod 30. Men vi har ikke et fast mål om hvornår vi skal være så og så store. Vi skal udvikle os, men vi skal sikre os, at vi har styr på vores organisation, så det sker på basis af tilfredse medarbejdere og tilfredse kunder, der har lyst til at være hos os.”

Roar Nissen tilføjer, at Creunas ejer er investeringsvillig, og derfor kan opkøb også være i spil.

“Men kun måske, for der skal være et solidt match, hvis vi skal købe noget,” siger Roar Nissen.

Alsidig iværksætter

Nikolaj Opstrup kom til Creuna sidste sommer som Business Development Director. Han har en alsidig baggrund med en uddannelse både som datalog og en MBA, og han har været iværksætter inden for medieverdenen men også tidligere på bureau.

“Jeg har været aktiv inden for både produktudvikling og ledelse, og jeg kan godt lide at have fat i både kunder, produkter og processer. Og så brænder jeg for at bygge op og skabe noget sammen med andre, så jobbet hos Creuna passer mig rigtig godt,” siger Nikolaj Opstrup, mens han får opbakning fra Roar Nissen.

“Creuna København har været gennem en hård periode. Nu er der brug for en, der kan skabe noget holdånd og noget optimisme, og det er Nikolaj rigtig god til,” siger Roar Nissen.