Ny Danske Bank chef afliver nye imagekampagner

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Markedsføring kan ikke Løse Danske Banks problemer. Thomas Borgen gør markant op med en række af sin forgænger, Eivind Koldings beslutninger i sin første optræden.

Imagekampagnen i 2012 var en kæmpe fejl. Således lyder den barske dom fra Thomas Borgen, der overtog ledelsen af Danske Bank for 14 dage siden.

Det siger han i interview med de store morgensaviser. Og det er kun et af flere opgør med Eivind Koldings stil.

For meget fokus på aktionærer og for lidt på kunderne, lyder en anden. Og så gik Eivind Kolding alt for langt i filial-lukninger og indførelsen af pengeløse banker.

Også det omstridte kundeprogram med betaling for konti bliver justeret – om end han mener, det er et grundlæggende godt program.

Men kommunikation og markedsføring fylder ganske meget i opgøret, og han slår endegyldigt fast, at der ikke kommer nye image-kampagner.

“Du kan være sikker på, at der ikke er nogen kampagne, som kan ændre Danske Banks omdømme. Det, der ændrer omdømmet, er, at kunderne hver eneste dag mærker en forskel i alle de kontaktflader, de har med banken. Det er vores opgave. Der kommer ingen ny kampagne,” fastslår Borgen over for Business.dk, mens han til Børsen siger:

“Jeg tror ikke på, at man kan købe sig til et bedre image via markedsføring. Jeg har været for længe i erhvervslivet til at tro på det. Det handler om den gode oplevelse hos kunderne. Det er helt sikkert, at vi ikke kommer med nye kampagner. Den måde, vi driver en bank på, er i faktisk dialog med kunderne. Det er ikke via markedsføring.”

Dermed lægger han op til et meget stærkere kundefokus.

“Den eneste måde, vi kan skabe værdi til vores aktionærer på, er ved at sætte vores kunder i fokus. Den vigtigste stakeholder er kunden,” siger Thomas Borgen til Børsen.

Udmeldingen lyder til at rette sig mod imagekampagner – ikke de produktorienterede kampagner, som man siden har kørt, og hvor der formodes at være flere på vej.

Men udmeldingen må sætte en retning på de bureau-sonderinger, banken har været i gang med siden før sommerferien, hvori der også har indgået et corporate budget.

Danske Bank mangler også en øverste chef for kommunikation og markedsføring, og man må formode, at Thomas Borgen her får sat retning på, hvilken type han har brug for.