Af Finn Graversen finn@bureaubiz.dk

Og mange nationaliteter på adressen på Østerbro. Anthill Agency arbejder for verdens store pharma-selskaber, og har netop fået ny direktør.

Anthill Agency er ikke et bureau, der kører på den danske bureaubranches hovedvej. Måske er der endda mange, der slet ikke kender det.

Det betyder dog ikke, at det er et lille og ubetydeligt bureau. Faktisk arbejder Anthill for store internationale virksomheder.

Bureauet har fornylig afleveret regnskab – og fået ny adm. dir. i forbindelse med ændringer i ejerkredsen. Men først er her lidt fakta:

 • Anthill Agency er søsterselskab til Agnitio, der leverer en software marketing-platform. Anthill er udsprunget af Agnitio for fire år siden.
 • Hovedaktionær er den danske investor, Søren Stensdal. Oprindeligt var Morten Hjelmsøe, der bor i USA, med til at stifte firmaet, og han var direktør for Anthill i de første år.
 • Han har dog fornylig solgt sine aktier og er udtrådt.
 • Ny direktør er Katrine Bach, der har været med i firmaet i otte år.
 • I det nye regnskab kom bureauet ud med en bruttoavance på godt 30 mio. kr. efter en markant vækst samt et overskud på knap 4 mio. kr.
 • Kunderne tæller primært store internationale pharma-selskaber.
 • Der er ca. 30 ansatte på Dampfærgevej på Østerbro – og det internationale koncept i bureauet slår igennem her.

”Vi rummer en række forskellige nationaliteter. 12 ialt: Irsk, amerikansk, fransk, rumænsk, italiensk, spansk, chilensk, tjekkisk, venezuelansk, tysk, dansk og svensk. De fleste er kommet ved at svare på job annoncer eller igennem andre ansattes netværk. Fællesnævneren er at vi er rigtig mange specialister og meget få generalister,” fortæller Katrine Bach og konstaterer samtidig, at Anthill primært er et digitalt orienteret bureau.

Kommunikation var udgangspunktet

Selvom Anthill faktisk er udskilt fra et software-selskab, så er udgangspunktet for virksomhederne en kommunikations-problemstilling.

”Store pharmaselskabers salg bygger på en kommunikationskæde fra hovedkontoret ud til læger og/eller patienter. Information spiller en meget vigtig rolle i deres salgsmateriale. Men i en sådan kæde er der en udfordring i at minimere det informationstab, der sker fra led til led samt at gøre kommunikationen relevant for den enkelte læge/patient,” siger Katrine Bach og fortsætter:

”Det var den problemstilling, der udgjorde grundlaget for forretningsideen. Software-platformen var så den teknologiske løsning, der muliggjorde distribuering af kommunikationsmaterialet og dataopsamling i forbindelse med brugen. Men for 4-5 år siden var erkendelsen at begge dele af virksomheden ville stå sig bedre ved at være selvstændige. Vi vil gerne kunne arbejde med andre platforme, og Agnitio vil også gerne være uafhængige af os i leverancen til kunderne.”

Som bureau er Anthill således et meget stærkt specialiseret bureau.

”Årsagen til, at vi som et relativt lille bureau kan arbejde med store internationale organisationer er, at vi er meget fokuserede. Vores kunder arbejder både med branding-bureauer og digitale bureauer, mens vi alene koncentrerer os om at skabe relevant produktkommunikation,” siger Katrine Bach.

Analytisk kreativitet

Den stærke specialisering ændrer dog ikke på, at Anthill i sin organisation er helt klassisk – med kontakt, projektstyring, kreative og produktion.

Dog er rammerne for det kreative arbejde meget præcise.

“Vi arbejder som andre med at skabe kommunikation, der hjælper kunderne, og her er der i høj grad brug for kreativitet. Men det er også et meget reguleret område, hvor rammerne er snævre. Så det er en meget analytisk kreativitet, vi arbejder med, hvor der skal bruges meget energi på at forstå produktet og hvad det er for et problem, produktet gør noget ved,” siger Katrine Bach.

Fra Paris til Anthill

Hun har ikke en klassisk bureaubaggrund – det er mere den internationale pharma-verden, der har bragt hende til Anthill. Og det skete primært i Paris.

“Jeg fandt sammen med nogle folk i Paris, som byggede et firma inden for træning, simulationer og change management i relation til pharma-industrien. Det byggede på en plan, der sigtede mod at sælge det på et tidspunkt, og det gik stort set som planlagt, da firmaet blev solgt til IMS Health,” siger Katrine Bach og fortsætter:

“Jeg fortsatte i IMS-regi, men da jeg efter mange år i udlandet var begyndt at have lyst til at vende hjem til Danmark, greb jeg chancen, da jeg ved en konference mødte Morten Hjelmsøe.”

På det tidspunkt var firmaet Agnitio og Katrine Bach blev først salgs-direktør og siden marketing-direktør. For to år siden skiftede hun så til Anthil Agency som COO.

Investeringer kostede

Bureauets første fire år har dog ikke været en dans på roser. Det første år var fornuftigt, men siden fulgte et par år med betydelige underskud.

“Det er dog ikke udtryk for en krise – mere en investering, som vi måtte tage for at finde den rigtige form. Og heldigvis har vi haft en ejer, der har været parat til at investere i processen,” siger Katrine Bach og fortsætter:

“Når man vil udskille et bureau, der skal arbejde internationalt med verdens største pharma-brands, så kan man ikke starte i det små. Så må man starte med et set-up, der kan matche kunderne. Her har vi brugt et par år på at finde den model, der bygger på det rette kundefokus og som samtidig er en effektiv og rentabel forretningsmodel. Det har f.eks. handlet om at finde balancen mellem egne ressourcer og eksterne samarbejdspartnere.”

Anthill Agency har sit hovedkontor i København, men har datterselskaber i USA og Tyskland.

Regnskabstallene er for det danske selskab, og Katrine Bach ønsker ikke at oplyse nærmere om bureauets samlede forretningsomfang.

Nøgletal for Anthill Agency

 • Bruttoavance 31,3 mio. kr. +45,6 pct.
 • Bruttoavance pr. medarbejder 1,147 mio. kr. +69,0 pct.
 • Lønandel 60,5 (98,9)
 • Resultat af primær drift +3,93 mio. kr. (-7,042 mio. året før)

  Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Opgradér til BureaubizPro og bring dig og dine kollegaer i front med vigtig viden om bureaubranchen.

Med Bureaubiz Pro får du:

 • Bureaurapporten trykt og digitalt
 • Bureaunyt
 • Bureaubattle
 • Bureaukalenderen
 • Brancheanalyser
 • Udbudsvagten
 • Fuld adgang til Bureaubiz.dk
 • To årlige gå-hjem-møder
Køb nu

Kommentarer