Ny direktør i Co+ repræsenterer den anden hjernehalvdel

Peter Engholm
25@mail.dk

De to direktører og partnere i Co+ har byttet plads – for bedre at udnytte den enes ”utidige ildhu” og den andens ”rettidige omhu”. Bureauet har desuden gjort snitfladerne skarpere og udsynet bredere.

Co+ har gennemført et ledelsesskift: Peter Kastrup-Misir er nu ny adm. direktør for bureauet, mens stifteren Gaute Høgh har fået en mere kundeorienteret rolle.

En intern rokade – men forskellen på de to direktører er på flere punkter så udtalt, at det er en samtale med den nye direktør værd.

Samtidig har de to direktører udstukket en retning for bureauet – en koncentreret fokus, om man vil – som nu er ved at vise sin effekt.

Men direktørskiftet først: Gaute Høgh har været adm. direktør i Co+, endda i flere omgange de seneste håndfuld år, hvor han er trådt til efter at have sagt farvel til først den ene adm. direktør og så den anden – senest for to år siden.

Peter Kastrup-Misir kommer fra en rolle som strategisk direktør og – ikke uvæsentligt – med en uddannelsesmæssig baggrund som DBA, Doctor of Business Administration.

”Jeg er oprindeligt ingeniør og god til strategi og analyse. Jeg er rettidig omhu, mens Gaute er utidig ildhu. Det er to hjernehalvdele, som vi nu har vendt om. Gaute er dygtig hos kunderne; stærk på ledelsesniveau og til konceptudvikling, og med stor – og entreprenant – energi. Og så arbejder Gaute igennem andre – han får det bedste ud i folkene omkring sig. Vi komplementerer hinanden og får bedre udnyttet vores forskelle på denne måde,” siger Peter Kastrup-Misir.

Hvis det er så oplagt at bytte – og i øvrigt lade en business-doctor administrere – hvorfor har I så ikke gjort det før?

”Det har også noget med bureauets historie at gøre. Vi har været meget igennem – og gjort os en masse erfaringer. Men det er da rigtigt: Gaute har været i gamet i 25 år, og jeg har været der godt det halve. Vi har kendt hinanden siden Kunde & Co, og det er interessant efter så mange år at finde ud af det rigtige. Men det hører også med til historien, at jeg hidtil ikke har set mig selv som adm. direktør. Nu lå det bare ligefor,” siger Peter Kastrup-Misir.

Co+ har de senere år markeret sig med udenlandske cases – bl.a. i Indien, Kina og Belgien – og Peter Kastrup-Misir skønner, at halvdelen af bureauets forretning i dag kommer fra udenlandske kunder. Lægges internationale opgaver udført for danske kunder oveni, så er den internationale andel af forretningen oppe på ca. 70 pct.

Også i dette lys giver det god mening, at Peter Kastrup-Misir nu er dén, der er den.

”Min mor er japaner, min far er kroat – og jeg er dansk gift. Jeg kan tale og skrive japansk – og kan forstå den kinesiske forretningsmentalitet. Og så har vi også lært den indiske forretningsmodel at kende – her er det udtalt, at alle virksomhedsledere kender hinanden. Vi newbizz’er ikke i Indien, men får opkald, fordi nogle har fortalt nogle andre, hvad vi har gjort for dem. Vi har været til bryllupper i Indien – og det er en regulær erhvervsmesse,” siger Peter Kastrup-Misir.

Han overtog så småt posten fra Gaute Høgh før sommeren og er reelt tegningsberettiget nu. Det i første omgang uformelle skridt faldt sammen med, at de to skar rammerne for bureauet endnu skarpere op.

”Co+ skar i første omgang alt det fra, der ikke var egentlige reklamebureauydelser, bl.a. et bogforlag. Og i år har vi skåret alt fra, som ikke er vores kernekompetence. For få år siden var vi over 45, til julefrokosten i år er vi ca. 20 faste og 10 freelancere, ” siger Peter Kastrup-Misir.

Det lyder som en undskyldning for at have skåret ned …

”Vi har skåret fra og styrket vores fokus. Og vi har haft overskud hver eneste måned, siden vi traf beslutningen. Vores kernekompetence er at udvikle. Vi vil være et strategisk og kreativt lead agency, vi skal ikke være et fullservice-bureau … igen,” siger Peter Kastrup-Misir.

Det betyder, at Co+ ikke producerer taktiske elementer. Alt andet end det udviklende er outsourcet – typisk til kunden selv eller til de bureauer, kunden i forvejen arbejder sammen med.

”Vi fokuserer på dét, vi er gode til: At udvikle strategi, brandmanualer, keyvisuals og film. Men vi kan hverken konkurrere med kundens inhouse-kompetencer eller med Litauen eller Indien, når det gælder mindre versioneringsopgaver,” siger Peter Kastrup-Misir og tilføjer:

”Og netop fordi vi ikke håndterer dag-til-dag opgaver, er det lettere for at være bureau for kunder i Paris, Belgien, Kina og Indien. Vi leverer strategien og hovedkampagnen – dette udviklingsarbejde kræver typisk 3-4 fysiske møder, resten håndteres over skype. Herefter sparrer og servicerer vi, og efterser, om det efterfølgende arbejde lever op til brandmanualen.”

Peter Kastrup-Misir og Gaute Høgh troede, at nogle kunder ville sige farvel, når bureauet frasorterede ydelser, men det har ifølge den adm. direktør ikke været tilfældet:

”Både eksisterende og nye kunder er tilfredse, for vores tilgang lægger op til, at kunden kan beholde sine øvrige bureauer. Kunder vil gerne have ny inspiration, men synes, at det er svært at skifte bureau. Med vores fokus er vi sjældent en konkurrent til kundens eksisterende bureauer,” siger Peter Kastrup-Misir og tilføjer:

”Vi oplever, at vi får mest taletid, når vi viser fokus – og når det handler om udvikling, strategisk og kreativt. Det er ikke punkt, der skæres ned på, og det definerer ikke sig selv fra starten. Og her kan vi være konkurrencedygtige.”

Det har immervæk taget noget tid at nå denne erkendelse. Var søsterselskaberne og fullservice-tilgangen en fejl?

”Vi ville nok have haft flere penge på lommen, hvis vi ikke havde gjort det. Men vi har givet os selv lov til at lege – vel at mærke for vores egne penge – og det har formet os. Vi har fået en masse erfaringer, som bl.a. gør det lettere at fokusere på dét, vi er bedst til – fagligt og indtjeningsmæssigt. Vi får et kick af at udvikle, og vi bruger energien de områder, hvor vi føler, at vi får energien igen,” siger Peter Kastrup-Misir.

Så I fortryder intet på vejen?

”Nej, men begyndelsen af 2014 var et wakeup-call. Og nu går det faktisk godt. Der er stor forskel på, om man går efter en kunde for at dække et hul eller for at skumme fløden. Derudover har vi igennem længere tid forsømt at fortælle vores danske historie. Co+ kan godt tiltrække kompetencer og talenter, men vi skal blive bedre til at markedsføre os herhjemme,” siger Peter Kastrup-Misir.